2020-02-13 | Nyheter

Att projektleda tillsammans

Att projektleda tillsammans är ett arbetssätt som vi på PE jobbat med länge och som det finns många fördelar med! Vi har pratat med två av våra projektledare, Gitte Ekdahl och Kristina Bengtsson, om deras erfarenhet av arbetssättet i ett projekt med blåa linjens tunnelbanedepå, Rissnedepån.

Kan ni berätta lite om projektet?
Rissnedepån är blåa linjens depå där alla tågen på den linjen står parkerade under natten – och där de repareras, städas och ses över. Depån byggdes 1975 och har ett renoveringsbehov, samt att det ska göras anpassningar för framtida behov och projektet kommer att pågå fram till 2024.

Ni är två projektledare som leder projektet ihop – hur kommer det sig att det blev så?
I rekryteringen sökte de en projektledare på 100 procent, men vi frågade om det gick att lämna en kombination på två personer som tillsammans utgör en tjänst på 100 procent i arbetstid. Inom projektledning har vi arbetat i den här arbetsformen en del förut eftersom den fungerar så bra, så det låg nära till hands. Gitte har mer erfarenhet inom projektledning som rör spårtrafik men eftersom hon även har en chefsroll kan hon inte arbeta i projekt på heltid så vi delade upp tiden. Att vara två personer innebär mer flexibilitet och dessutom har vi över 40 års arbetslivserfarenhet tillsammans.

- Jag kunde lägga mer tid och jag kunde projektleda, men Gitte uppfyllde kraven och kunde stötta. Jag lärde mig jättemycket på det, berättar Kristina Bengtsson

På vilket sätt kan våra kunder dra nytta av det här arbetssättet?
En stor fördel är att kvaliteten blir bättre när man är två. Då kan man granska och kontrollera varandras arbeten då det är lätt att bli ”blind” för sina egna texter efter ett tag. Det leder till att vi sällan behöver göra om saker – och det sparar tid. Vid tidskritiska hållpunkter som dyker upp i sista stund kan vi såklart jobba snabbt eftersom vi är två. Men de flesta projekt har inte sådana oförutsägbara händelser.

En annan stor fördel både för branschen och för oss är att kunskapsåterföringen gör att vi får fler människor med bredare kompetens. Man tar ofta de som har jobbat mycket i branschen och de kommer göra ett bra jobb, men vi måste tänka på vad som händer när de mest erfarna och kompetenta går i pension. Det är ett gemensamt branschansvar att vi bygger en kompetens inom våra verksamhetsområden för framtiden. För det kommer byggas liknande saker även om tio år och om 50 år. En kombination av personer, som i det här projektet, ger både den spetskompetens som krävs, men bidrar även till allmän kompetenshöjning.

- De på trafikförvaltningen har varit positiva och har tyckt att det har funkat väldigt bra. De har gillat oss båda och de har varit väldigt nöjda med att vi har haft en god flexibilitet, säger Gitte.

Har ni stött på några utmaningar?
Vi har inte upplevt något stort problem. Men något som är lite utmanande och som vi måste tänka på är hur vi kommunicerar med varandra. Det går åt lite tid att överföra information och säkerställa den. Vi har lagt några timmar på avstämningsmöten oss emellan och det hade vi ju inte gjort om det var en som satt på heltid med projektet.

Hur gjorde ni för att klara utmaningarna?
Vi satte oss ner och planerade internt och gjorde lite av en uppdelning utifrån kompetensområde. Vi jobbade också hela tiden med gemensamma att-göra-listor som vi kom åt båda två. Sen hade vi en gemensam dagbok i OneNote där vi båda två antecknade från möten vi varit på. Vi var också väldigt tydliga med att alla mejl skulle skickas till oss båda två. Utöver det hade vi interna avstämningsmöten och pratade i telefon nästan varje dag.