2020-09-09 | Nyheter

Arkitekter med smarta sätt att samverka

PE är en av Sveriges största aktörer inom arkitektur och i Västsverige är vi cirka 50 arkitekter, bebyggelseantikvarier, inredningsarkitekter, byggnadsutformare och visualiserare som arbetar med spännande projekt i regionen. ”Vi arbetar tätt för att uppfylla våra kunders vision”, säger regionchef Arne Algeröd, tidigare ägare för Mats & Arne Arkitektkontor som förvärvades av PE under 2018.

Hur ser PEs arkitekturerbjudande ut i Västsverige?
Teamet består av ungefär 50 engagerade medarbetare med bred kompetens inom arkitektur. Vi utgår från våra kontor i Göteborg, Stenungsund och Skövde men arbetar tätt för att uppfylla våra kunders vision.

Vad erbjuder vi för tjänster?
Vi är arkitekter, bebyggelseantikvarier, inredningsarkitekter, byggnadsutformare och visualiserare som arbetar med projekt över hela Västsverige. Det är projektets specifika förutsättningar som avgör hur vi samarbetar men våra kompetenser kompletterar varandra och utökar vårt erbjudande.

Vad jobbar ni med för projekt just nu?
Bland annat samarbetar våra arkitekter och bebyggelseantikvarier i projektet Pannhuset & Grannhuset på området Krokslätts fabriker för att på bästa sätt ta tillvara det kulturhistoriska värdet i ett tidigare pannhus. I Skärhamn jobbar våra arkitekter med ett bostadsprojekt, Kajen, där man i vissa av husen bokstavligt talat bor på vattnet. I projektet Kajen har vi varit involverade från skiss till färdig bygghandling. I varje uppdrag är det viktigt med hållbarhetsfrågan och våra inredningsarkitekter arbetar ofta med återbruk, inte minst syns det på vårt nya regionkontor på Kämpegatan. Efter inventering av de sju kontor som samlokaliserades uppnåddes en återbruksandel på 70 procent. Dessutom gick en hel del av det vi inte återanvände till försäljning - även det en form av återbruk.

PE har bred kompetens inom samhällsutveckling och infrastruktur, hur kommer det kunden till godo?
Vi söker alltid smarta sätt att samverka. Samarbete mellan våra olika kompetenser inom PE ger tillgång till ett brett internt nätverk. Det gör oss mer ​innovativa och får oss att hitta synergieffekter och hållbara lösningar som andra inte hittar. Det är också ett roligt och kreativt sätt att jobba på vilket jag tror att våra kunder märker.

Tack Arne!

 

PEs nya regionkontor i Västsverige är beläget på Kämpegatan i centrala Göteborg.