2021-09-08 | Nyheter

Årets Ljudmiljöpris till O-huset – PE ansvariga för akustik

Årets Ljudmiljöpris från Svenska Akustiska Sällskapet 2021 har tilldelats O-huset vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. O-huset, tidigare projekt Chopin, är en ny behandlingsbyggnad för operation, intervention och röntgen. Vår akustiker Kristian Orellana har ansvarat för akustiken genom uppdragsgivaren Skanska för Locum AB. Tillsammans har de skapat en lokal för vårdverksamhet med stort fokus på god ljudmiljö både för patienter och personal.

Grattis Kristian, hur känns det att projektet vunnit priset?
Det är superkul att projektet får priset. Det ligger rätt i tiden och jag ser det som en värdig vinnare. Det har varit en lång process och jag har lagt mycket tid att få till den akustiska miljön rätt. Det här är ju dessutom den direkta motsvarigheten till en Oscarsstatyett för oss akustiker, så lite firande har det blivit!

Varför tror du att juryn valde just O-huset?
Jag tror juryn förstod hur mycket möda som lagts ned för att få det att fungera. Jag hade tillsammans med representanter från Karolinska, Locum och juryn en rundvandring i lokalerna i O-huset. Där jag fick berätta om utmaningarna och visade de lösningar som gjorts. Under rundvandringen diskuterades många aspekter av varför akustiken är till gagn för personal och patienter. Var och en som tidigare besökt ett sjukhus har nog en förutfattad dålig uppfattning om hur det ser ut och låter. Ett besök på O-huset utmanar nog en stor del av de fördomarna, juryns inkluderat.

Vilka har varit de största utmaningarna?
Helt klart att lyckas sy ihop lösningar som inte inverkar negativt på övriga funktioner. Det är så otroligt många krav och funktioner som behöver tillgodoses på ett sjukhus och det går inte att arbeta med konventionella lösningar för att tillgodose de akustiska. Interdisciplinärt god kommunikation och gott samarbete har varit grunden i att få ihop det. Sedan gäller det att våga krångla lite och våga utmana övriga projektörer i deras lösningar likväl!

Varför är ljudmiljön i vårdlokaler viktig?
Att ljudmiljön i vårdlokaler är viktigt är kanske inte det första någon tänker på när det gäller sjukhus. Men en god akustik ger förutsättningar för en god arbetsmiljö och i slutändan bättre vård för gemene man. Egentligen är det ganska enkelt – i en modern sjukhusmiljö ska akustiken inte vara ett hinder för god vård. Den ska bistå.

Juryns motivering:
”Beställaren Locum AB har i samarbete med akustikern Kristian Orellana och White Arkitekter skapat en vårdverksamhet med stor fokus på god ljudmiljö för både patienter och personal.”

O-huset, vinnare av Årets Ljudmiljöpris från Svenska Akustiska Sällskapet 2021. Bild: Anders Bobert