2019-12-19 | Nyheter

Arbetet med Östra Reals dörr- och säkerhetssystem börjar närma sig sitt slut

Med anor från 1600-talet är Östra Real en av Stockholms äldsta och finaste skolor. SISAB äger och förvaltar fastigheten och under de senaste åren har skolans dörr- och passagesystemen förbättrats. Säkerhetskonsulten Erik Hillergård började i projektet för över två år sedan och här berättar han lite mer om det spännande och utmanande arbetet med skolans dörrmiljö och säkerhet.

Skolan är en stor och pampig kåk som dessutom är kulturminnesskyddad upp till taknock. Det innebär att byggnaden inte får förändras på så vis att det kulturhistoriska värdet minskar. Samtidigt måste alla krav uppfyllas med dörrarna och säkerheten vilket gör projektet krångligt, men spännande berättar Erik Hillergård. Nu börjar arbetet närma sig sitt slut och den 7 januari kommer eleverna tillbaka till skolan.

- I andra projekt får man ofta en helt ny dörr där alla planerade funktioner finns med från början. Här måste vi tänka annorlunda för att sammanfoga gammalt och nytt, säger Erik Hillergård

Vad har vi arbetat med i projektet?
Vi har främst jobbat med lås och beslagning i dörrarna. Det är häftigt att se hantverkarna fälla in ny teknik i trädörrarna som är över 50 år gamla. Detta är ett samverkansprojekt mellan Brand, Risk & Skydd samt El, Tele & Säkerhet vilket är ganska unikt vad gäller lås och beslagning. El, Tele & Säkerhet har främst jobbat med passagesystem, inbrottslarm och brandlarm. Under byggtiden har vi inom Brand, Risk & Skydd dessutom gått in och stöttat arbetet genom installationssamordning och hjälpt till att lösa problem.

Vilka utmaningar har ni stött på?
En utmaning har varit samordningen och att få beställaren att förstå att det är viktigt att vi är med i ett tidigt skede innan entreprenören kommer in. Det krävs tid för planering innan projekteringsfasen för att ta fram saker och produkter som funkar för entreprenören – och om det inte funkar på en gång, måste vi tänka om och presentera något som funkar. Det är en stor tidspress och samverkan mellan flera olika discipliner.

Vad har varit roligast?
Det roligaste har varit att få jobba med hantverkare som kan jobba med gamla trädörrar och på ett skickligt sätt fälla in elektriska detaljer med fint resultat – det är en mycket komplicerad miljö eftersom hela huset som sagt är kulturminnesmärkt.

Om Östra Real
Östra Real är en gymnasieskola i stadsdelen Östermalm i Stockholm. Skolan har anor från 1600-talet och den nuvarande skolan står på platsen där Blanches malmgård fanns fram till 1889. Cirka tusen elever går på skolan och totalytan för tomträtten är 13 065 kvadratmeter och byggnaden är totalt 11 451 kvadratmeter.