2020-05-12 | Nyheter

Ansvar att göra skillnad – Samhällsbarometern 2020

Som samhällsbyggare skapar våra team på PE innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av våra städer. Men vad är egentligen en välplanerad och hållbar stad? Och vad är viktigast för dess invånare? För att ta reda på det har vi för femte året i rad tagit fram rapporten Samhällsbarometern.

Hur vi ser på våra städer och dess utveckling beror givetvis på vad som händer i samhället i stort. Just nu genomgår världen en enorm prövning till följd av covid-19. Håller våra städer för de utmaningar som en pandemi ställer på både infrastruktur och hur vi lever våra urbana liv? Vi på PE är övertygade om att svaret kommer påverka hur framtidens städer utformas. Och där kommer vi vara med. Tillsammans med andra aktörer hittar vi innovativa och hållbara lösningar som möter våra gemensamma utmaningar och förnyar samhället. I en värld som ständigt förändras, kanske i allra högsta grad nu, behöver vi som företag också göra det. På den utvecklingsresan känner vi ett stort ansvar att göra skillnad. Oavsett vilka utmaningar vi ställs inför.

Samhällsbarometern 2020 handlar om stadsplanering, hållbarhet och stadsutveckling. Som samhällsbyggare, arkitekt och teknisk konsult är vi en del av det ekosystem som arbetar med dessa frågor. Med Samhällsbarometern tar vi pulsen på invånarna och utvärderar hur de ser på sina städer. Undersökningen genomfördes i början av året, vilket är viktigt att ha i åtanke när man läser både frågeställningar och svar. Med hjälp av resultatet kan vi identifiera intressanta insikter och skapa dialog för att kunna vara med och påverka utvecklingen av våra städer.

Samhällsbarometern är ett sätt för oss att tillämpa vår vision om att vara med och förnya samhället på ett positivt sätt. Där är förmågan att kunna reflektera och ta in många olika perspektiv en viktig faktor. Och med drygt 4 600 svar ifrån invånare i våra tolv största städer har vi ett riktigt bra underlag att utvärdera och inspireras av, men även för att utmana oss själva i hur vi ser på saker. Det är spännande.

Trevlig läsning!

Läs mer på samhällsbarometern2020.pe.se

Läs Samhällsbarometern 2020 (pdf)