Platinan blir Göteborgs nya samlingsplats med 60 000 kvadratmeter hotell, kontor och mötesplatser. Byggnaden blir en viktig del i ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. På uppdrag av Vasakronan och Peab ansvarar PE för system- och bygghandlingar inom VVS, kyla, sprinkler, styr- och reglerteknik, klimat- och energisimuleringar samt installationsledning.

Platinan är det första bidraget till vision Älvstaden och det första huset inom det nya Centralenområdet. Vision Älvstaden innebär att centrala Göteborg ska bli dubbelt så stort längst båda sidorna av älven.

Med sitt läge alldeles intill den nya Hisingbron i Lilla Bommen spelar Platinan en viktig roll i att binda samman Göteborgs stads älvstränder. Hit ska det kännas naturligt att röra sig av flera anledningar; för de som har sin arbetsplats här, bor på hotellet eller är på väg från den ena älvstranden till den andra. Det blir en attraktiv mötesplats med en energi som inte stannar i huset utan letar sig vidare utanför sina egna väggar och bidrar till sin omgivning dygnet runt.

Utmanande ur ett klimat- och energiperspektiv
Platinan i sig kommer att bli en unik byggnad, inte bara konstruktionsmässigt utan även funktionsmässigt. Byggnaden kommer att omfatta 60 000 kvadratmeter kontor, hotell och mötesplatser. Arkitekturen är visuellt stark med transparent fasad och vertikal grönska. De stora glaspartierna gör projektet mycket utmanande ur ett klimat- och energiperspektiv. 

– Det är oerhört roligt att vara med och forma framtidens Göteborg tillsammans med PEAB och Vasakronan. Projektet är mycket utmanande och det är stimulerande att arbeta med att uppfylla Vasakronans höga ambitioner för klimat, energi och funktion, säger Per Thulin, uppdragsansvarig på PE.

Hållbarhet in i minsta detalj
Att kunna erbjuda hållbarhet in i minsta detalj är en viktig målsättning för Vasakronan, PEAB och PE. Detta innebär att vi bland annat använder Byggvarubedömningen för att göra miljövänliga materialval, satsar på marknadens smartaste energilösningar och miljöcertifierar Platinan enligt LEED.

Så blir uppförandet av Platinan hållbart:

  • Byggnaden bidrar till förstärkt biodiversitet och mikroklimat
  • Klimatanpassningsåtgärder integreras i huset
  • Kvarteret integreras med grönska i flera dimensioner
  • Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet tas i beaktande
  • Energieffektiva tekniklösningar och miljövänliga material används
  • Funktioner som tillåter minimerad vattenförbrukning installeras
  • Flexibla lösningar och materialval som minimerar avfallsmängder och möjliggör för återanvändning

Platinan som beräknas stå färdig 2022 kommer att inrymma 60 000 kvadratmeter hotell, kontor och mötesplatser. Bild: Vasakronan/Tomorrow

De stora glaspartierna gör projektet mycket utmanande ur ett klimat- och energiperspektiv. PE ansvarar för projektering av VVS, kyla, sprinkler, styr- och reglerteknik samt klimat- och energisimuleringar. Bild: Vasakronan/Tomorrow

Med sitt läge alldeles intill den nya Hisingbron i Lilla Bommen spelar Platinan en viktig roll i att binda samman Göteborgs stads älvstränder. Bild: Vasakronan/Tomorrow