2017-11-02 | Nyheter

PE utvecklar framtidens samverkan

Projektengagemang är med och skapar en ny internationell standard för samverkan. Standarden går under benämningen ISO 44001 och syftet är att hjälpa organisationer att förstå vad samverkan är och hur de kan jobba med det på ett effektivt sätt. PEs Malin Österberg har varit med och utvecklat den nya standarden i SIS tekniska kommitté.

Den nya internationella standarden, Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk (ISO 44001), ska skapa förutsättningar för organisationer och företag att samverka på ett fördelaktigt sätt. Målet är att förbättra samverkansrelationer i och mellan organisationer. Den hjälper både den egna organisationen med att tydliggöra när samverkansrelationer ska skapas och dessutom även de samverkande organisationerna att arbeta tillsammans genom hela projektet, från start till slut.

– Jag skulle säga att samverkan är en nyckel till lönsamma projekt. Genom att tillsammans skapa förutsättningar för en hög kvalité och ett bättre arbetsklimat blir arbetet effektivare och resultatet bättre. Samverkan är inte alltid enkelt men standarden är ett verktyg som gör det enklare att lyckas, säger Malin Österberg, partneringledare och coach på PE.

Effektiv samverkan ökar lönsamheten
Rent konkret ger den nya standarden ett gemensamt språk för samverkan vilket gör det enklare när två organisationer ska gå samman i en samverkansrelation. Det skapar förståelse för varandra och är ett sätt att ta vara på allas kompetenser och kunskaper. Organisationer som arbetar enligt standarden får en genomarbetad plan för samverkan där beteenden och värderingar som främjar samverkan tydliggörs.

Standarden ska användas när organisationer vill stärka samverkan med kunder, leverantörer, externa samarbetspartners eller när organisationen vill förbättra samarbetet mellan olika avdelningar internt.  

– Det gäller att bygga team genom tillit och förtroende. Det är av yttersta vikt att skapa en god projektkultur där det finns en vilja att arbeta tillsammans och deltagarnas kunskap tas tillvara för projektets bästa. Fungerar inte samverkan i projektet kommer medarbetare inte att trivas, lönsamheten gå ned och kvaliteten sjunka, säger Malin Österberg.

PE har genom Malin Österberg deltagit i SIS tekniska kommitté SIS/TK 593 som varit med och tagit fram den internationella standarden ”Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk” som publicerades i mars 2017 och på svenska i juni 2017. Kommitténs arbete fortsätter nu vidare med att ta fram ett vägledande dokument. Standarden finns redan på marknaden och går att beställa hos SIS.