2017-09-18 | Nyheter

PE bygger i trä

Att bygga i massivt trä är idag en trend som växer sig allt starkare. Denna trend återspeglar sig även hos oss på PE och det senaste åren har det genomförts flera projekt i det miljövänliga materialet. Just nu genomförs två projekt i Bengtsfors i Dalsland där vi är med och projekterar en förskola samt genomför en förstudie till ett bostadshus i sju våningar – båda med stomme i massivträ.

Bengtsfors kommun satsar ordentligt på den nya förskolan som ska ligga centralt. Totalt kommer 37 miljoner kronor att investeras. Förskolan byggs i två plan med omkring 700 kvadratmeter golvyta per våning. Enligt plan startar bygget av förskolan som PEs kontor i Åmål och Bengtsfors arbetar med efter sommaren. Uppdragsledare är Ola Andersson.

– Det känns jättekul att vi arbetar med det första stora träprojektet för oss i den här regionen. Det är viktigt att vi bygger upp erfarenheter inom Projektengagemang för att kunna hänga på trenden med byggande i massivträ, säger Ola Andersson.

Växande intresse
PEs byggingenjör Mays Haj Hamid är specialist på träkonstruktioner med en utbildning från Linnéuniversitetet i Växjö inriktad mot projektering i massivträ. Även hon berättar om en växande marknad.

– Intresset för massivträ har ökat. Det pågår ett antal projekt runt om i landet just nu.

Detta har sin förklaring i de stora vinster som kan göras genom att bygga med trä. En studie på ett åtta våningar högt hus i Sundbyberg tillverkat med massiv trästomme visar att byggskedet och materialval är viktigare än väntat för en byggnads klimatpåverkan under hela dess livscykel. Den visar också att hela 75–80 procent av byggprocessens klimatpåverkan kommer från byggmaterial.

Sveriges kommuner eftersträvar hållbart byggande och många har en träbyggnadsstrategi. Det finns således en marknad för byggande i trä och även de privata aktörerna har börjat vakna till liv. Utöver klimatvinsterna kan även byggtider förkortas eftersom det inte är någon torktid för betong, vilket sparar både tid och pengar.

Fler uppdrag
I Bengtsfors har det trendiga miljövänliga materialet fått rejält med medvind. Just nu arbetar nämligen även Björn Odéen på Tema/Projektengagemang som ansvarig arkitekt för en förstudie och ett förfrågningsunderlag för ett bostadshus i sju våningar med stomme i just massivträ. Mays Haj Hamid arbetar även här med konstruktion och Ola Andersson med projektledning.