PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Vi jobbar kontinuerligt med ett nätverk av kompetenta och kreativa konsulter som bidrar med spetskompetens i våra uppdrag eller driver egna i PEs regi.

PE består av över tusen arkitekter, ingenjörer och specialister som jobbar på ett 30-tal kontor runt om i landet. Tillsammans skapar vi innovativa och hållbara lösningar för att utveckla städer, infrastruktur och industri.

Om partnernätverket
PEs partnernätverk riktar sig mot fristående konsulter och mindre konsultbolag som vill få tillgång till ökade marknadskanaler och ett nätverk av kollegor. Som partner bidrar du med din spetskompetens för att tillsammans med oss skapa hållbara och innovativa lösningar i hela eller delar av uppdrag. Du kan även driva egna uppdrag i PEs regi.

Vi strävar efter att skapa långsiktiga affärsrelationer med våra partners – för en ömsesidig utveckling av våra respektive företag.

Bli partner
Välkommen att höra av dig till vår kontaktperson Amanda Tevell.