Gränbystaden, Uppsalas andra stadskärna, fortsätter att växa med Parkhusen. PE guidar kvarter 2 genom system- och bygghandling för att säkerställa att kraven för Miljöbyggnad Silver 3.0 uppnås. Vi utför bland annat dagsljusutredning, solstudier, LCA-beräkning och energiberäkning.

Parkhusen kommer att bestå av totalt fyra kvarter med 300 bostäder. PE jobbar med kvarter 2 som beräknas färdigställas 2026. Den första etappen omfattar två flerbostadshus – lamellhuset (7-9 våningar) och punkthuset (6 våningar). Projektet ska certifieras i Miljöbyggnad Silver 3.0.

Dagsljus
I en tätbebyggd storstadsmiljö skuggar byggnaderna himlen och mindre dagsljus och solljus når de nedre våningarna. Så är även fallet i detta projekt - punkthuset och lamellhuset skuggar varandra. Men tack vare ett minimum av skugga från omgivningen uppfyller samtliga rum BBR-kravet för dagsljus med satt fönsterplacering och planlösning.

Baksidan med bra dagsljus är höga värmelaster från solen sommartid. Men med dynamiska solskydd i form av mellanliggande persienner i alla rum mot söder kan man nyttja möjligheten till rikligt med dagsljus den mörka delen av året, ha glädje av gratisvärmen från solen när utetemperaturer är lägre, och samtidigt minimera värmelaster sommartid.

Dagsljusanalysen är oberoende av geografiskt läge, väderstreck samt årstider och utförs under en molnig himmel. Molnig himmel är dock enbart representativt för omkring 1/3 av året. Det är därför intressant att även göra en solljusanalys.

Solljus
Att få bra solljus på mark och fasader är en standardutmaning i svensk storstadsmiljö. Under vinterhalvåret är det få soltimmar. Dessutom ligger då solen lågt på himlen vilket innebär att omgivande hinder lätt begränsar solinstrålning på fasad och mark. Rekommendationen för solljus för bostäder är minst fem timmar för minst ett rum i lägenheten vid höst- och vårdagjämningen. Samma antal timmar rekommenderas för utomhusutrymmen med sittplatser och lekplatser för barn.

Punkthuset och lamellhuset skuggar varandra vilket begränsar solljustillgången på vissa fasadpartier. Byggnaderna är dock optimalt placerade och maximal fasadarea exponeras mot söder, öster och väster. Endast en mindre del av fasaden har norrläge och därmed mindre nivåer av solljus.

Energiprestanda
En annan utmaning som finns i miljöbyggnadsprojekt är att klara en energiprestanda motsvarande 80 % av BBR. För att uppnå detta uppförs byggnaderna med en konstruktion med bra U-värden, FTX-aggregat med bra värmeåtervinning samt tak som bekläs med solceller för att sänka energianvändningen.

Beräkning soltimmar, vy över gatan från norr

Beräkning soltimmar, vy från söder

Solväg med soltimmar

Dagsljusfaktor, plan 3 snittvy