Hur kan ett företag växa så snabbt i en bransch med långa traditioner? Svaret finns i en tydlig vision och ett nytt sätt att arbeta. Här berättar vi historien om PE.

Per-Arne Gustavsson grundade PE 2006 med en tydlig vision: att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar. Grunden var en stark tro på entreprenörskap och varje medarbetares personliga drivkraft. Dessutom ville Per-Arne utmana och utveckla branschen. Han ville skapa något nytt genom att erbjuda smarta helhetslösningar och integrerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad och industri. 

Ett tydligt tioårsmål 
Från start var siktet inställt på att bli en av Sveriges tio största konsultkoncerner i samhällsbyggnadsbranschen – och att en dag börsnoteras. Redan första året formulerades därför planen att växa till tusen medarbetare och en miljard i omsättning inom tio år. 

Vi växer 
Det finns två sätt att växa, organiskt eller genom förvärv. Vi växer på båda sätten, men förvärv har varit avgörande för PEs snabba tillväxt. Det har alltid funnits en tydlig idé bakom själva växandet. För att vi ska kunna förnya och förbättra framtidens samhälle behöver vi ha tillgång till de mest kompetenta medarbetarna. De företag som vi fått glädjen att ta in i PE har varit några av branschens mest kompetensstarka. Det har inte bara gett oss erfarna medarbetare, utan också att vi har människor på plats i olika delar av landet som kan sina kunder.  

Ett PE på den lokala marknaden 
2017 kunde vi konstatera att vi lyckades nå vår tioårsplan och 2018 nåddes en annan milstolpe då PE noterades på Nasdaq Stockholm. 

Många viktiga byggstenar; idéer, individer och företag, har förts samman och lagt grunden till det starka företag som PE är idag. Våra kontor och marknader har olika förutsättningar och utgångslägen, och projekten är ofta regionala. Därför bygger vi ett starkt PE på den lokala marknaden – som leds av det lokala teamet.  

Vårt mål är att växa som samhällsbyggare, utöka våra kompetenser och bedriva en hållbar affär för att ha möjlighet att påverka och närma oss vår vision.