Du som är leverantör till PE Teknik & Arkitektur AB är viktig för oss. Vi strävar efter att ha en bra kommunikation med våra leverantörer och vill att samarbetet ska präglas av teamkänsla, flexibilitet och öppenhet.

Ett bra samarbete byggs upp över tid och för oss är det viktigt att hela tiden sträva efter att förbättra våra rutiner och vårt sätt att arbeta för hållbarhet och effektivitet. Vi ställer därför krav på dig som leverantör, se bland annat vår Uppförandekod, Hållbarhetspolicy och dokumentet Leverantörsbedömning.

Fakturaadress
Leverantörsfakturor skickas elektroniskt genom e-faktura (via InExchange) GLN 7365568968302.

Fakturor skickas till: 
PE Teknik & Arkitektur AB 
5568968308 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Fakturan måste även innehålla: 
Referens: Referenskod [6-tecken] 
Kontaktperson hos PE: [Förnamn Efternamn] 

Viktigt att känna till

Organisationsnummer 
PE Teknik & Arkitektur AB: 556896-8308 
PE Teknik & Arkitektur AB momsregistreringsnummer: SE556896830801 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss på: [email protected].