KVIST är ett socialt nätverk med huvudsyfte att inspirera fler kvinnor att söka sig till ingenjörs- och arkitektyrken. Nätverket fungerar som ett diskussionsforum och är en länk mellan kvinnliga studenter och de som är aktiva på arbetsmarknaden.

KVIST grundades av PE år 2015. Nätverkets målsättningar är att locka fler kvinnor till arkitekt- och ingenjörsbranschen, samt hjälpa och stötta redan yrkesverksamma kvinnor inom branschen för att de ska utvecklas.

Läs mer på kvist.se