2016-09-15 | Nyheter

Nytt klassifikationssystem för bygg- och förvaltningssektorn

Den svenska bygg- och förvaltningssektorn är i stort behov av ett nytt klassifikationssystem. Det nuvarande, BSAB 96, är väl anpassat för tekniska beskrivningar enligt AMA. Det uppfyller dock inte behoven i tidiga skeden, och inte heller i förvaltning av byggnader och anläggningar. Projektengagemang är djupt involverat i det nya systemet CoClass, som för närvarande är ute på remiss och kommer att lanseras av Svensk Byggtjänst under hösten.

Projektengagemangs kvalitetschef Klas Eckerberg har suttit med i den systematikgrupp som ansvarat för den vetenskapliga grunden för systemet. Som ordförande i SIS/TK 269 har han också medverkat i två internationella arbetsgrupper inom IEC och ISO som arbetar med byggklassifikation. I slutskedet ansvarade han för att sammanställa det förslag som nu är på remiss.

Materialet är grundat dels på förslag till internationell standard, dels på ett omfattande inventeringsarbete som bedrivits inom projektet. Tre av dessa arbetsgrupper har letts av Projektengagemang genom Jan-Olof Edgar (byggnader), Per-Olof Klarström (VA och VVS) och Leif Ulmgen (el och belysning).

– Det har varit mycket stimulerande och lärorikt att få medverka i ett så spännande och omfattande projekt, säger Klas Eckerberg. Fortfarande finns goda möjligheter för alla att komma med synpunkter! Jag kommer gärna ut på platsbesök för att presentera materialet och få in synpunkter.

Läs mer här: http://byggtjanst.se/aktuellt/nyhetsrum/2016/maj/coclass-blir-nytt-system-for-klassifikation-av-all-byggd-miljo/

http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/coclass-tas-i-drift-under-oktober-23524#

Se den offentliga presentationen: https://www.youtube.com/watch?v=GDq9oAgzRFQ

Här kan man lämna synpunkter: https://coclass.byggtjanst.se/