Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Vassare projektering av återvinningscentral

Nyheter

Uppsala kommun håller på att utöka antalet återvinningscentraler. En av tre nya centraler ska byggas i stadsdelen Brillinge. I ett tidigare skede hade denna redan projekterats, men Uppsala Vatten AB gav PE Teknik & Arkitektur i uppdrag att uppdatera handlingarna för att uppnå ett bättre slutresultat.

En växande befolkning i Uppsala innebär även ökat avfall. Därför ska kommuninnevånarna de kommande åren ges tillgång till elva återvinningscentraler istället för dagens åtta. Byggproduktionen av centralen i Brillinge planeras starta under tredje kvartalet 2023. Återvinningscentralen hade redan tidigare projekterats till ett färdigt förfrågningsunderlag, men Uppsala Vatten AB ville uppdatera och revidera handlingarna, vilket PE fick i uppdrag att göra.

– Under omprojekteringen hittade vi delar som vi behövde titta djupare på för att kunden skulle få en produkt som blir lättare i anbudskedet, mer kostnadseffektivt och bättre både under produktion samt i drift och underhåll. Vi involverade flera av våra expertkompetenser i översynen för att göra förbättringar på alla fronter och i slutändan skapa mervärde för kunden. Expertis inom el, VVS, energi, mark, fukt, tillgänglighet, brand, lås och säkerhet, byggkonstruktion och arkitektur bidrog alla till ett nytt förfrågningsunderlag som uppskattas mycket av kunden inför det kommande bygget, säger Ronnie Niva, projektledare och ansvarig projekteringsledare på PE.

– Den tidigare handlingen behövdes uppdateras vad gäller uttrycket på grund av synpunkter från bygglovesenheten och PE har tillsammans med Uppsala Vatten arbetat fram ett nytt förslag för att möta bygglovsenhetens krav. Den förändrade gestaltningen gjorde att hela handlingen kunde granskas med nya förutsättningar vilket gjorde att flera delar kunde ändras och förenklas till det bättre. Tack vare en kunnig organisation med många kompetenser kan vi inte vara annat än nöjda, säger Björn Nilsson, projektledare på Uppsala Vatten.

Bilder

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.