Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Team med mångfald gör oss starkare och mer innovativa

Nyheter

Under juni månad firas Pride på många platser runt om i världen för att stödja HBTQI-rörelsen. Vi på PE tycker att det är av yttersta vikt att vi värnar om mänskliga rättigheter och arbetar för ett mer jämlikt, rättvist och inkluderande samhälle – ett samhälle för alla. Både för oss som lever här idag och för kommande generationer.

PE arbetar strategiskt med frågor kring mångfald, jämställdhet och inkludering, vilket vi ser som viktiga parametrar för att vara ett långsiktigt hållbart bolag. Förra året uppmärksammades vi för vårt arbete då vi vann Allbrightpriset och PE korades därmed till hela börsens mest jämställda bolag, något som vi är väldigt stolta över.

­– Att arbeta med dessa frågor handlar inte bara om att ta moraliskt ansvar utan det är också en viktig förutsättning för att kunna driva och ligga i framkant av samhällsutvecklingen. Vi behöver ha en bredd i kompetenser, inställning och perspektiv hos våra medarbetare för att på bästa sätt kunna bidra i arbetet med att lösa de samhällsutmaningar som vi står inför. För oss handlar det också om att attrahera morgondagens talanger genom att kunna erbjuda en modern och inspirerande arbetsplats som tar tillvara på medarbetarnas olikheter. Vi vet att vi blir mer innovativa och att lösningarna blir bättre när vi nyttjar mångfalden av bakgrunder, perspektiv och erfarenheter inom bolaget, säger Liselotte Haglind, tillförordnad VD och koncernchef på PE.

Läs en intervju med Liselotte Haglind i Arkitekten där hon berättar mer om vårt arbete: Läs mer här