Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Stor resultatförbättring under tredje kvartalet

Regulatoriska pressmeddelanden

Under det tredje kvartalet levererar PE fortsatt resultatförbättring jämfört med föregående år. EBITA för kvartalet uppgick till 2 (-22) miljoner kronor, detta trots utmanande marknadsförhållanden. Resultatförbättringen är i linje med den långsiktiga och strategiska satsningen som inleddes under 2019 för att förbättra marginalen. Nettoomsättningen under kvartalet minskade till 220 (269) miljoner kronor till följd av omstruktureringsarbetet samt påverkan av covid-19.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 219,5 (269,0) Mkr
 • EBITA ökade till 2,3 (-22,2) Mkr och EBITA-marginalen till 1,1 (-8,3) procent
 • EBIT uppgick till -2,5 (-25,0) Mkr och rörelsemarginalen till -1,1 (-9,3) procent
 • Periodens resultat uppgick till -3,1 (-23,0) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,93) kr. Det är ingen utspädningseffekt
 • PEs styrelse har utnämnt Helena Hed till ny VD och Koncernchef

Perioden 1 januari – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 880,6 (1 001,0) Mkr
 • EBITA ökade till 62,2 (7,4) Mkr och EBITA-marginalen till 7,1 (0,7) procent
 • EBIT ökade till 51,7 (1,6) Mkr och rörelsemarginalen till 5,9 (0,2) procent
 • Periodens resultat uppgick till 31,0 (-6,6) Mkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,28 (-0,26) kr. Det är ingen utspädningseffekt

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per-Arne Gustavsson tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/projektengagemang-q3-2020

 

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 5 NOVEMBER 2020.
 

Ladda ned pressmeddelande