Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Social hållbarhet i den fysiska miljön - reflektioner från Hållbarhetsveckan i Lund

Kunskapsartiklar

Varje år ordnar Lunds Kommun och Lunds universitet Hållbarhetsveckan. Från PE deltog hållbarhetsstrategerna Pontus Strömberg och Johanna Richardsson med målet att bidra till utvecklingen av projektet Sociala värden hela vägen – ett gemensamt ramverk för social hållbarhet i plan- och byggprocessen.

Bakom projektet Sociala värden hela vägen som startades 2021 och pågår till 2024 står Lunds kommun och Skanska som behovsägare och Tyréns som koordinator. Projektet har även en referensgrupp med forskare och utredare från Blekinge Tekniska högskola, Lunds universitet och Raoul Wallenberginstitutet.

Vi fick denna dag inblick i projektets syfte, viktiga frågeställningar och preliminära resultat. Som deltagare bidrog vi med kunskap och erfarenheter genom diskussionsövningar med målet att vidareutveckla projektet. Med PEs fokus på byggnader och deras närmiljö och den expertis inom social hållbarhet som återfinns inom PEs olika kompetensområden kändes detta tema extra angeläget att få fördjupa sig i och dela kunskap kring. På plats fanns olika aktörer inom hållbarhet, stadsutveckling och planering i kommuner eller regioner, aktörer inom fastighets- och byggsektorn, konsulter inom hållbarhet och stadsbyggnad samt akademiker. Den här typen av helhetsgrepp och branschöverskridande samarbeten är mycket välkomna – det gör att den positiva påverkan i samhället får större genomslagskraft!

Utmaningar som lyftes:

  • Gemensamma utgångspunkter och kategorier
  • Vad kan göras i den fysiska miljön
  • Avsaknad av metoder för att följa upp och mäta effekter

Det framgick tydligt av projektet att ett gemensamt ramverk för social hållbarhet behövs. Tre delmål lyftes:

  • Värden i hela processen
  • Gemensamt språk
  • Väga, mäta, prioritera

Projektsamordningen bygger på ett gemensamt ramverk, social balansering, kommunikation och kunskapsinhämtning. Omvärldsanalys och sociala konsekvensbeskrivningar är som alltid viktiga byggstenar här. En önskan fanns om att låta jämlikhet löpa horisontellt genom alla kategorier och delar i projektet. Vi tror också på det gemensamma ramverket för sociala hållbarhet för tydlighet i olika processer och för att de positiva effekterna i samhället ska få större effekt för fler.

Vi vill rikta ett stort tack till projektgruppen för Social värden hela vägen och till Lunds universitet för denna konferens!

Vill du veta mer om social hållbarhet i den fysiska miljön?

Behöver du hjälp och stöd i ditt hållbarhetsarbete med fokus på social hållbarhet i den fysiska miljön? Tveka inte att höra av dig till oss för ett förutsättningslöst möte där vi lyssnar in era behov och var ni står i dag. Vi ser fram emot att höra från dig!