Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Populärt att arbeta ifrån Grant Thorntons nya mötesplats

Nyheter

Tillströmningen av medarbetare som väljer att jobba på Grant Thorntons aktivitetsbaserade huvudkontor i Stockholm har blivit större än väntat och kontorsytan utökas ytterligare. PE Teknik & Arkitekturs inredningsarkitekter har utformat både huvudkontoret och flera lokalkontor runtom i landet.

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Ett nytt, aktivitetsbaserat arbetssätt har inneburit förändrade lokalbehov för företaget som genomfört en ombyggnation av både huvudkontoret på Kungsgatan i centrala Stockholm och flera lokalkontor. Som en del av ett omfattande förändrings- och förankringsarbete har PE bidragit med kompetens kring arbetsplatsutformning och tagit fram ett helt nytt gestaltningskoncept för Grant Thornton i Sverige.

Befintliga möbelskatter har tagits tillvara
Inredningsuppdraget har innefattat programarbete, framtagning av layoutlösningar och möbleringsplaner för huvudkontoret och flera av lokalkontoren. PE har även stått för inredningsprojektering, inventering av befintliga möbler, framtagning av upphandlingsunderlag för nya möbler samt för renovering och återbruk av befintliga.

– Konceptets utgångspunkt var att vi skulle skapa energifyllda, kreativa mötesplatser för både kunder och medarbetare, där hållbarhet i form av återbruk och renovering av befintliga möbelskatter varit centralt. Målet är att kontorsutformningen ska stödja Grant Thorntons nya arbetssätt och samtidigt spegla företagets kultur och uttrycka dess roll som kundernas affärskonsult, partner och rådgivare, säger Karolina Hammar, uppdragsansvarig inredningsarkitekt på PE.

Gemensam struktur
Det första man ser när man kommer in i entrérummet hos Grant Thornton – oavsett vilket kontor i landet man besöker – är ytor att mötas på i en gemensam zon för både kunder och medarbetare. Här sker mötet mellan affärer, innovation, teknik och kreativitet. Innanför finns en medarbetarzon med ytor och rum anpassade för olika aktiviteter, från möten till koncentrerat arbete på egen hand.

Huvudkontoret färdigställdes 2021 för att möta behoven hos cirka 500 medarbetare. Dimensioneringen föregicks av djupgående behovsanalyser och beläggningsmätningar och man kan nu se att fler medarbetare än väntat väljer att arbeta från huvudkontoret. För att möta utvecklingen väljer Grant Thornton nu att utöka med ytterligare ett våningsplan.

– Vi ser detta som ett gott betyg på vårt utförande av uppdraget, med tanke på den pågående diskussionen om svårigheterna för arbetsgivare att locka tillbaka medarbetarna till kontoren efter pandemin, konstaterar Linnea Nordin, handläggande inredningsarkitekt på PE.

Relaterad information

Inredningsarkitektur för kreativt samarbete

När en arbetsplats står inför en flytt eller omorganisation behöver kvalitet och funktion byggas in i en helhet som både stöttar effektiva arbetssätt och speglar organisationens värderingar. Med lång erfarenhet av stora kontorsprojekt stöttar vi kunden under resan och skapar behovsanpassade, hållbara och kreativa miljöer där alla detaljer samspelar.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.