Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE tilldelas ramavtal med Region Stockholm inom miljö och energi

Pressmeddelanden

PE har tilldelats ett ramavtal med Region Stockholm inom områdena Miljökompetens inom byggprojekt samt Energi. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Ramavtalet för Miljökompetens inom byggprojekt omfattar fler olika typer av miljö- och hållbarhetstjänster som syftar till att efterleva Region Stockholms Miljöprogram, exempelvis inom kemikaliekrav och avfallshantering, men även att utföra klimatberäkningar kopplat till material och byggprocess samt resursoptimering och avfallsminimering. En annan tjänst är att vara stöd i genomförande av certifieringssystem för byggnader och anläggningar såsom LEED, BREEAM, Miljöbyggnad och Ceequal. Ramavtalet för Energi omfattar tjänster inom energieffektivisering av sjukhusfastigheter, energikartläggning, livscykelkostnadsberäkningar, solcellsutredningar och energisamordning i byggprojekt med mål att nå certifiering inom tex LEED, BREEAM, Miljöbyggnad och Ceequal.

– Det känns väldigt roligt och hedrande att får arbeta med en sådan miljömedveten och målmedveten kund som Region Stockholm, säger Filippa Persson, Sektionschef för Energi & Miljö på PE.

Region Stockholm har gjort ett klimatåtagande som innebär att utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 50 procent till år 2021, jämfört med 2011. Region Stockholm har kartlagt sina växthusgasbidrag och deras målmedvetna arbete har lett till att de har minskat utsläppen med drygt 70 procent sedan 1990 samt att andelen förnybar energi för fastigheterna nu uppgår till 95 procent. Trots detta står regionens fastigheter för 25 procent av koldioxidutsläppen idag. För att uppnå utsatta mål i linje med klimatåtagandet krävs det därför ett fortsatt målmedvetet arbete.

Ladda ned pressmeddelande