Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Foto: Kraftstaden

PE sänkte Trollhättanbyggnadens energianvändning med 25 procent och säkrade miljöcertifiering

Nyheter

Kraftstaden Fastigheters Byggnad 103 blev klar 2019. Den nya kontorsbyggnaden byggdes för att certifieras som Miljöbyggnad Silver, vilket också låg till grund för finansiering med gröna lån. Under det första årets drift blev dock energiförbrukningen för hög och PE Teknik & Arkitekturs experter kallades in för att energioptimera huset.

 Det kommunala fastighetsbolaget Kraftstadens sjuvåningsbyggnad på runt 10 000 kvadratmeter huserar kontor, restauranger och butik i det nya Innovatumområdet i Trollhättan. Sedan tidigare hade PE uppdraget att certifiera byggnaden enligt standarden Miljöbyggnad Silver samt att verifiera certifieringen. Analysen av energiprestandan efter dess första år i drift nådde dock inte upp till certifieringskraven. Kraftstaden gav då PE i uppdrag att se över fastigheten, hitta bakomliggande orsaker och ta fram förslag på åtgärder för att minska energianvändningen.

– Det är långt ifrån alltid som en helt ny byggnad fungerar perfekt från start. En optimering för att sänka energianvändningen och därmed fastighetsägarens kostnader blir då ett oerhört viktigt moment, särskilt i ett fall som detta, där ambitionerna är höga och certifieringen ligger till grund för gröna lån. För att uppnå optimal prestanda krävs gott samarbete under en längre period mellan konsulter, entreprenörer och kund, säger Jesper Andén, Energi- och Miljökonsult på PE.

På grund av nedstängningar till följd av pandemin drog uppdraget extra ut på tiden, eftersom det blev svårt att få fram data motsvarande normal användning. Genom driftoptimering lyckades dock PE för året mars 2022 till februari 2023 minska energianvändningen från 74 till 55 kWh/m2/år. Därmed var förbrukningen i nivå med Miljöbyggnad ver2 Guld och certifieringen kunde säkras. Utöver detta sparar fastighetsägaren in minst 180 000 kronor om året. Projektet fortsätter lågintensivt i ett eller två år till för att verifiera förbrukningen.

Relaterad information

Energi i befintliga byggnader

Byggnaders energianvändning är högt på fastighetsägares agenda. Bakom det ligger ett tydligt fokus på hållbarhet hos finansiärer, investerare och hyresgäster, i samspel med kostnadseffektivisering och lagkrav inom området. Med bred kompetens och stort engagemang hjälper PE energirådgivare till med energikartläggning och ständiga förbättringar.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.