Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE löser utmaningar kring ljudmiljön i fastigheter

Nyheter

Såväl bostadsrättsföreningar som andra fastighetsägare kan behöva hantera utmaningar kring olika slags bullerstörningar i sina byggnader. PE Teknik & Arkitektur erbjuder professionell hjälp från erfarna akustiker som utifrån vetenskapliga metoder kan undersöka uppkomna problem. Vi hittar sedan effektiva lösningar som skapar en god ljudmiljö alla kan leva med, utan att det skapar kostnader i onödan.

PE har kontor runt om i landet och erbjuder en bredd av tjänster genom fastighetens hela livscykel. Karl-Axel Johansson är akustikkonsult på PE i Malmö och berättar här vad PEs akustiker kan hjälpa bostadsrättsföreningar eller andra fastighetsägare med när det gäller bullerstörningsärenden.

– Vårt fokus är alltid att lösa problem och vi vill bidra till en bättre ljudmiljö i hela samhället, förklarar han inledningsvis.

När är det bra att kontakta en akustiker?

– Det kan handla om alla möjliga bullerstörningsärenden, som till exempel boende som blir störda av sina grannar, installationer, tvättstugan, verksamheter i huset eller trafik utanför det. Sedan kan det vara en god idé att höra av sig till oss inför något slags ombyggnad som kan förändra ljudmiljön eller om man tänker hyra ut lokaler till en verksamhet som riskerar att bullra. Om fastigheten är utsatt för yttre buller från trafik eller annat kan det finnas tekniska åtgärder kring fönster, ytterväggskonstruktioner och/eller friskluftsventiler att utvärdera. Vi är gärna med så tidigt som möjligt i alla ärenden.

Varför är det viktigt att akustikerna är med tidigt?

– Det är ett sätt att undvika onödigt långa och kostsamma processer. Ofta kan det faktiskt räcka med mindre insatser för att få stora förbättringar. Utan relevant expertis involverad riskerar man också att vidta åtgärder som inte har någon effekt, som till exempel att helt i onödan sätta in ett nytt innertak. Vi är oberoende experter inriktade på att hitta rätt lösning och har inget egenintresse av att rekommendera något som inte ger faktiska förbättringar. Samtidigt är vi medvetna om de ekonomiska förutsättningarna för bostadsrättsföreningar och försöker alltid vara behjälpliga med att hitta kostnadseffektiva lösningar anpassade därefter.

Vad gör ni rent konkret när en fastighetsägare hör av sig?

– Vi inleder med att skaffa oss en överblick innan vi går vidare till mer avancerade undersökningar. Det gör vi kostnadsfritt och ibland är ärendet så lätt att hantera att detta räcker för att identifiera en bra lösning på problemet. I annat fall kan vi exempelvis genomföra mätningar av bullernivåer med professionella tekniska hjälpmedel av olika slag för att kunna jämföra mot relevanta riktvärden. Det är något vi på PE har stor rutin på och gör hundratals gånger varje år. Mätdata analyseras sedan, men utöver de formella riktvärdena tar vi också hänsyn till de boendes upplevelse. Målet är alltid att hitta fram till en situation som blir bra för alla.

Vad blir nästkommande steg?

– Utifrån de insamlade uppgifterna identifierar vi problemen för att ta fram byggtekniska åtgärdsförslag av olika slag. Vi gör då en opartisk bedömning på vetenskaplig grund. Föreslagna åtgärder skiljer sig åt beroende på problemets natur och vad som ligger bakom det. Några exempel är åtgärder på fönster, justering av ventilation, påbyggnad av avskiljande väggar eller förbättrad ljudisolering. Ofta ser vi att problem som uppstått hade kunnat undvikas om en akustiker hade anlitats i ett tidigt skede i byggprocessen. PE kan också hjälpa fastighetsägare att ställa tydliga krav vid om- och tillbyggnad för att säkerställa att ljud- och bullerkrav efterlevs, följs upp, dokumenteras och verifieras. Tyvärr är det inte ovanligt att det slarvas med dessa saker.

Vad är fördelen med att vända sig till just PE?

– Jag tror att det är en fördel att vi jobbar väldigt lokalt och är snabbfotade. Snabba beslutsvägar och korta ledtider gör oss enkla att ha att göra med för kunden. Samtidigt arbetar våra akustiker kontinuerligt i en stor variation av uppdrag och är mycket professionella och erfarna.

I och med att PE är experter på byggnader och deras närmiljö kan vi dessutom, om kunden så önskar, erbjuda kompetens för att hjälpa till även med rådgivning kring och genomförande av de föreslagna byggtekniska åtgärderna. Det är enkelt för oss att sätta ihop ett team med all nödvändig expertis i det enskilda fallet. Faktum är att PE har stor vana vid att stötta bostadsrättsföreningar även inom andra områden som VVS, byggkonstruktion, arkitektur, landskapsarkitektur för utemiljön, solcellsinstallationer, med mera. Detta gäller både rådgivning och genomförande.

 Akustikkonsultens bästa tips för att hantera bullerstörningsärenden

  • Hantera problem så tidigt som möjligt
  • Se till att få en opartisk bedömning av ärendet
  • Involvera sakkunnig expertis i ett tidigt skede
  • Skaffa kunskap för att göra rätt saker, till rätt kostnad
  • Tänk på att relativt enkla åtgärder ofta kan åstadkomma avgörande förbättring

 

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.

Relaterad information

Vi löser ljudproblem andra inte fixar

Frågor kring ljud, buller, vibrationer och akustik är viktiga i många miljöer både inomhus och utomhus. Vid bostadsbyggande finns en rad krav och regler att uppfylla och en hel del typer av byggnader och lokaler behöver akustisk projektering. Vi på PE hjälper våra kunder att hantera akustiska utmaningar med expertrådgivning i en lång rad frågor samt projektering, ljudmätningar av alla slag samt vibrationsmätningar.