Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Lund, Linköping och Umeå – här bor Sveriges tryggaste invånare

Pressmeddelanden

Mer än hälften av svenskarna uppger att de känner sig trygga i sin stad. Dock varierar det kraftigt beroende på vart i landet de är bosatta. Tryggast känner sig invånarna i Lund, Linköping och Umeå. I Eskilstuna, Helsingborg och Gävle är det dock betydligt färre som upplever att de är trygga. Det visar en ny rapport från teknik- och arkitektföretaget PE.

För en majoritet av svenskarna är trygghet den viktigaste aspekten för att trivas i sin hemstad. Det uppger hela 80 procent i Samhällsbarometern, en rapport från PE, där invånare i landets 20 största städer fått betygsätta levnadssituationen i sin stad. Drygt varannan svensk uppger även att de känner sig trygga i sin stad. Men det varierar dock beroende på vart i landet de bor. Tryggheten är som störst i Lund. Där upplever närmare tre av fyra invånare att de känner sig trygga. Därefter följer Linköping och Umeå, där 70 respektive 68 procent svarar att de känner sig säkra.

– Det är skillnad på upplevd trygghet och faktiskt trygghet men vi kan konstatera att det är en av de viktigaste faktorerna för att trivas. Hur vi planerar våra städer har stor påverkan på̊ vår trygghet och god arkitektur har en viktig roll att spela. Vi ser exempelvis att välplanerad belysning och områden med verksamheter på gatuplan skapar naturliga mötesplatser, någonting som bidrar till att öka tryggheten, säger Nicke Rydgren, Affärschef på PE.

Eskilstunaborna känner sig otryggast i landet
I flera av landets städer uppger dock en stor del av befolkningen att de känner sig otrygga. I Eskilstuna är situationen värst. Den sörmländska staden toppar listan över städer där invånarna känner sig otrygga. Drygt var tredje Eskilstunabo svarar detta. Även Helsingborg och Västerås återfinns i toppen på den föga åtråvärda listan. Där svarar 32 respektive 27 procent att de inte känner sig säkra.

Topplista: Städerna där invånarna känner sig mest respektive minst trygga
Bäst                                                                         Sämst
1. Lund                                                                         1. Eskilstuna
2. Linköping                                                               2. Helsingborg
3. Umeå                                                                       3. Västerås
4. Sundsvall                                                                4. Södertälje
5. Karlstad                                                                   5. Halmstad

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2019 är en rapport framtagen av teknik- och arkitektföretaget Projektengagemang, i dagligt tal PE. Den är baserad på en undersökning utförd av Kantar Sifo som är statistiskt säkerställd på riksnivå och representativ för Sveriges 20 största städer. I årets upplaga har cirka 3 300 svenskar fått svara på 35 påståenden som beskriver en smart stad inom områdena samhälle, boende, näringsliv och trafik.

Bilaga

Vilka av dessa alternativ rörande samhället tycker du är viktigast i din stad? – Topp 5 

Alla  Män Kvinnor
Att jag känner mig trygg 80 % 76 % 84 %
Att renhållningen och sophanteringen fungerar mycket bra 59 % 60 % 59 %
Att det finns gott om parker och grönområden 55 % 51 % 59 %
Att det mobila nätet är stabilt och har god täckning 34 % 36 % 31 %
Att jag upplever att jag kan påverka hur min stad utformas 18 % 20 % 16 %

Jag känner mig trygg i min stad 

Alla  Män  Kvinnor 
Instämmer 56 % 61 % 50 %
Instämmer inte 18 % 16 % 20 %
Varken eller 25 % 21 % 29 %
Vet ej 1 % 2 % 1 %

Jag känner mig trygg i min stad 

Instämmer  Varken eller Instämmer inte Vet ej
Lund 73 % 19 % 7 % 1 %
Linköping 70 % 15 % 12 % 3 %
Umeå 68 % 21 % 9 % 2 %
Sundsvall 65 % 22 % 13 % 0 %
Karlstad 62 % 25 % 13 % 0 %
Växjö 58 % 24 % 18 % 0 %
Jönköping 58 % 25 % 15 % 2 %
Uppsala 54 % 31 % 13 % 2 %
Örebro 52 % 27 % 20 % 1 %
Göteborg 51 % 24 % 24 % 1 %
Borås 49 % 32 % 19 % 0 %
Norrköping 48 % 26 % 24 % 2 %
Malmö 48 % 30 % 21 % 1 %
Västerås 48 % 24 % 27 % 1 %
Södertälje 47 % 28 % 25 % 0 %
Stockholm 46 % 31 % 22 % 1 %
Halmstad 42 % 33 % 24 % 1 %
Gävle 42 % 37 % 22 % 0 %
Helsingborg 40 % 26 % 32 % 2 %
Eskilstuna 31 % 35 % 34 % 0 %

Ladda ned pressmeddelande