Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Linköping, Borås och Växjö: Här bidrar företagen mest till stadens utveckling

Pressmeddelanden

I en global ekonomi är det allt viktigare för städer att attrahera och behålla såväl företag som arbetskraft. Inte minst i små och medelstora städer. PEs rapport Samhällsbarometern 2019 visar att varannan svensk vill att de lokala företagen tar ansvar för stadens utveckling. Bäst på att bidra till stadsutveckligen är näringslivet i Linköping, Borås och Växjö.

Det lokala näringslivet är en av de viktigaste aspekterna i en stads utveckling, i alla fall enligt svenskarna. Det framgår av teknik- och arkitektföretaget PEs rapport Samhällsbarometern, där invånarna i Sveriges 20 största städer fått betygsätta hur näringslivet bidrar till en smartare stad. 44 procent uppger att de vill att det lokala näringslivet är med och tar ansvar för stadens utveckling. Mest nöjda med det lokala näringslivets delaktighet är invånarna i Linköping, med industrier som SAAB och Ericsson. Hela fyra av tio invånare uppger detta. Även näringsliven i svenska modemeckat Borås och industritäta Växjö utmärker sig. Där tycker 38 procent av invånarna att det lokala näringslivet är delaktigt i, och tar ansvar för stadens utveckling.

– Företag, kommuner och universitet arbetar alla med att utveckla våra städer. Konkurrensen med andra städer i och utanför Sverige är hård och därför är det extra viktigt att samarbeta sinsemellan och hitta synergieffekter. Den typen av smarta samarbeten är avgörande för att skapa så kallade kunskapskluster där forskning, innovation, entreprenörskap och globala företag möts. I Linköping finns det starka kluster inom teknik runt SAAB och Ericsson, i Borås samverkar modeföretagen med textilhögskolan och Göteborg har ett starkt globalt kluster inom fordonsindustrin, säger Nicke Rydgren, Affärschef på PE.

Svenskarna efterfrågar större delaktighet från näringslivet
Dock är det många svenskar som vill se en större delaktighet från sitt lokala näringsliv. Endast en av fyra tycker att de lokala företagen tar ansvar för stadens utveckling. Mest missnöjda med det lokala näringslivet är invånarna i Göteborg. Där svarar 28 procent att de inte tycker att företagen tar ansvar för stadens utveckling. Därefter följer Sundsvall och Gävle. 23 respektive 20 procent av invånarna är missnöjda med det lokala näringslivets delaktighet i stadsutvecklingen.

Topp 5: Städerna där det lokala näringslivet är mest respektive minst delaktigt i stadens utveckling

Mest                                           Minst

1. Linköping                                 1. Göteborg
2. Borås                                         2. Sundsvall
3. Växjö                                         3. Gävle               
4. Södertälje                                4. Stockholm
5. Umeå                                        5. Jönköping, Karlstad

Om undersökningen:

Samhällsbarometern 2019 är en rapport framtagen av teknik- och arkitektföretaget Projektengagemang, i dagligt tal PE. Den är baserad på en undersökning utförd av Kantar Sifo som är statistiskt säkerställd på riksnivå och representativ för Sveriges 20 största städer. I årets upplaga har cirka 3 300 svenskar fått svara på 35 påståenden som beskriver en smart stad inom områdena samhälle, boende, näringsliv och trafik.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten i sin helhet: https://samhällsbarometern.pe.se

Bilaga

Vilka av dessa alternativ rörande näringslivet tycker du är viktigast i din stad?

Alla
Att olika aktörer samarbetar för att utveckla staden(ex. näringsliv, kommun, skolor, föreningar)  59 %
Att det finns ett bra utbud av affärer och tjänster 57 %
Att de flesta företag tar ansvar när det kommer till miljö och hållbarhet 51 %
Att det lokala näringslivet är delaktigt och tar ansvar för stadens utveckling 44 %
Att det finns ett bra utbud av olika nöjesformer(ex. restauranger, bio, barer) 39 %
Det finns industri- eller kunskapskluster som utmärker sig i din stad (t.ex. en speciell typ av industri, produkttyp eller kunskapsområde som teknisk eller medicinsk forskning) 19 %

Det lokala näringslivet är delaktigt och tar ansvar för stadens utveckling

Alla
Instämmer 28 %
Varken eller 32 %
Instämmer inte 15 %
Vet ej 25 %

Det lokala näringslivet är delaktigt och tar ansvar för stadens utveckling

Instämmer Varken eller Instämmer inte Vet ej
Linköping 43 % 20 % 7 % 30 %
Borås 39 % 32 % 10 % 19 %
Växjö 39 % 33 % 9 % 19 %
Södertälje 38 % 30 % 13 % 19 %
Umeå 37 % 33 % 13 % 17 %
Helsingborg 35 % 33 % 11 % 21 %
Halmstad 33 % 31 % 10 % 26 %
Västerås 33 % 33 % 12 % 22 %
Eskilstuna 31 % 30 % 11 % 28 %
Malmö 30 % 22 % 11 % 37 %
Örebro 29 % 30 % 11 % 30 %
Lund 28 % 28 % 14 % 30 %
Jönköping 28 % 42 % 15 % 15 %
Norrköping 27 % 31 % 10 % 32 %
Uppsala 26 % 29 % 8 % 37 %
Sundsvall 25 % 32 % 23 % 20 %
Karlstad 23 % 38 % 15 % 24 %
Stockholm 20 % 28 % 19 % 33 %
Göteborg 19 % 29 % 29 % 24 %
Gävle 13 % 35 % 20 % 33 %

Ladda ned pressmeddelande