Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Låg framtidstro på dieseldrivna fordon – näst intill utdöda år 2050

Pressmeddelanden

Drygt åtta av tio svenskar tror på en fossilfri fordonsflotta innan år  2050. Endast två procent tror att våra transportmedel kommer att drivas av diesel i framtiden. Samtidigt tror drygt hälften av svenska folket att bilismen kommer att minska och att kollektivtrafiken kommer att vara det vanligaste transportmedlet. Det visar Projektengagemangs senaste undersökning Samhällsbarometern.

Kollektivtrafik och fossilfria drivmedel är framtiden. I alla fall om man ska tro på svenskarna när de siar om Sveriges utveckling fram till 2050. Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs undersökning visar att dagens vanligaste drivmedel kommer att fasas ut till förmån för el. Sex av tio svenskar menar att el kommer att vara det huvudsakliga drivmedlet i framtiden, följt av solenergi och biogas med 14 respektive 9 procent.

Hela 92 procent av svenskarna tror att självkörande fordon kommer att vara en del av trafiken innan år 2050. Dessutom tror närmare hälften, 48 procent, av de svarande tror att motortrafiken i våra städer kommer att minska framöver.

– Självkörande fordon kommer mycket sannolikt att resultera i en minskad bilism och att färre människor äger bilar. Det skulle göra en enorm skillnad i klimatavtryck och öppnar upp nya möjligheter att utveckla våra städer. All yta som idag används för att parkera bilar skulle kunna nyttjas på helt nya sätt. Och som en innovativ samhällsutvecklare ser vi fram emot att bidra med en omställning till hållbarare, grönare och smartare städer, säger Nicke Rydgren, affärsutvecklingschef på Projektengagemang.

Kollektivtrafik vanligare än bilar
När det kommer till transportmedel tror svenska folket att kollektiva färdmedel kommer att vara vanligare än personbilar innan år 2050. Närmare hälften av svenskarna förutspår att tunnelbanetåg och spårvagnar kommer att vara de vanligaste transportmedlen. På andraplats hamnar bussar, följt av små eldrivna poddar och cyklar. Personbilar hamnar först på en femteplats på listan över vilka transportmedel som svenskarna tror mest på i framtiden.

Topp 5 – Framtidens drivmedel, enligt svenskarna
1. El                                               59 %
2. Solenergi                                  14 %
3. Biogas                                       9 %
4. Vätgas                                       7 %
    Bensin                                       7 %
5. Magneter                                 3 %

Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2018 är gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och undersökningen har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2018 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. Totalt har 3 000 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.

Läs hela rapporten här: https://samhällsbarometern.pe.se

Bilaga:

Med vad av följande tror du att våra transportmedel huvudsakligen kommer att drivas år 2050?

Alla Man Kvinna
El 59 % 63 % 54 %
Solenergi 14 % 9 % 18 %
Biogas 9 % 5 % 13 %
Bensin 7 % 7 % 8 %
Vätgas 7 % 12 % 3 %
Magneter 3 % 2 % 3 %
Diesel 2 % 2 % 1 %

Tror du att självkörande fordon kommer att vara vanliga år 2050?

Alla Man Kvinna
Ja, de kommer att vara en stor del av trafiken 47 % 48 % 45 %
Ja, de kommer att vara en liten del av trafiken 37 % 34 % 40 %
Nej, vi kommer inte att ha självkörande fordon 8 % 9 % 8 %
Ja, människor kommer inte att styra eller köra transportmedel alls 8 % 8 % 7 %

Vilka av följande transportmedel tror du kommer vara vanligast i våra städer år 2050?

Alla Man Kvinna
Tunnelbanetåg/spårvagnar 48 % 49 % 48 %
Bussar 38 % 40 % 37 %
Poddar (små eldrivna fordon) 35 % 33 % 37 %
Cyklar 35 % 33 % 36 %
Personbilar 30 % 34 % 27 %
Höghastighetståg 16 % 11 % 22 %
Linbanor   6 % 6 % 6 %
Mopeder/motorcyklar 6 % 7 % 6 %
Taxi 5 % 6 % 4 %
Luftfarkoster 4 % 4 % 5 %
Segways/hoover-boards 3 % 3 % 3 %
Båtar 1 % 1 % 2 %

Hur tror du att motortrafiken i städerna kommer att ha förändrats år 2050 jämfört med i dag?

Alla Man Kvinna
Den kommer ha ökat markant 16 % 16 % 15 %
Den kommer ha ökat en del 26 % 26 % 25 %
Den kommer vara oförändrad 10 % 10 % 10 %
Den kommer ha minskat en del 28 % 27 % 30 %
Den kommer ha minskat markant 20 % 20 % 20 %

Ladda ned pressmeddelande