Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Regulatoriska pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 16 200 A-aktier till 16 200 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under september 2019 har på aktieägares begäran 16 200 A-aktier omvandlats till 16 200 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 30/9 2019, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 aktier respektive 73 390 794 röster. 5 426 124 av dessa aktier är A-aktier, representerande 54 261 240 röster, och 19 129 553 är B-aktier, representerande 19 129 553 röster.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2019 kl. 15:45 (CEST).

Ladda ned pressmeddelande