Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Regulatoriska pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 28 500 A-aktier till 28 500 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under november 2021 har på aktieägares begäran 28 500 A-aktier omvandlats till 28 500 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 30 november 2021, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 respektive 72 240 593. 5 298 324 av dessa aktier är A-aktier, representerande 52 983 240 röster, och 19 257 353 är B-aktier, representerande 19 257 353 röster.

Informationen är sådan som Projektengagemang är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-30 15:30 CET.

Ladda ned pressmeddelande