Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Regulatoriska pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 900 A-aktier till 900 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under april 2022 har på aktieägares begäran 900 A-aktier omvandlats till 900 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 30 april 2022, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 respektive 72 232 493. 5 297 424 av dessa aktier är A-aktier, representerande 52 94 240 röster, och 19 258 253 är B-aktier, representerande 19 258 253 röster.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Sandberg, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 03 67
E-post: peter.sandberg@pe.se

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 17:15 (CET).

Ladda ned pressmeddelande