Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Regulatoriska pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 9 048 A-aktier till 9 048 B-aktier.

Enligt Projektengagemangs bolagsordning har ägare av A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Under augusti 2019 har på aktieägares begäran 9 048 A-aktier omvandlats till 9 048 B-aktier.

Efter omvandlingen uppgick, per den 30/8 2019, det totala antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) till 24 555 677 respektive 73 536 594. 5 442 324 av dessa aktier är A-aktier, representerande 54 423 240 röster, och 19 113 354 är B-aktier, representerande 19 113 354 röster.

Denna information är sådan information som Projektengagemang Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 16:45 (CET).

Ladda ned pressmeddelande