Gå direkt till textinnehållet
logotyp

”Energikartläggningen är en startpunkt”

Kunskapsartiklar

Att energieffektivisera fastigheter har aldrig varit mer aktuellt än nu. Mel Barton är certifierad energiexpert och miljöbyggnadssamordnare med fokus på energi- och inneklimatfrågor inom samtliga miljöcertifieringar och byggnadstyper. Här berättar Mel hur en energikartläggning går till och hur man som fastighetsägare når framgång inom energifrågorna.

Mel har jobbat i byggindustrin sedan 2006 i Sydafrika, Australien, Storbritannien och Sverige. Han började sin karriär som VVS-projektör, men har med åren skiftat fokus till energiområdet. Mels bakgrund kommer väl till pass, då VVS-installationer har en betydande inverkan på energiförbrukningen.

På PE hjälper Mel kunder med bland annat energianalyser och besparingsmöjligheter för befintliga fastigheter. Energifrågor har hamnat högt på agendan under de senaste åren. Nya, hårdare lagkrav är på väg inom området, samtidigt som hyresgäster i större utsträckning efterfrågar energieffektiva lokaler som en del av sitt eget hållbarhetsarbete. Under den pågående energikrisen med stigande kostnader, har även det ekonomiska perspektivet uppmärksammats.

Varför ska fastighetsägare göra en energikartläggning?

– En sak jag vill understryka är att det allra viktigaste är att de människor som finns i en byggnad trivs och mår bra i den. Inomhusklimat och välmående är alltid primärt, sedan gäller det att uppfylla detta på det mest energieffektiva sättet. För detta finns det i dag starka incitament, både kopplat till klimatfrågan och till höga energipriser. Hyresgäster, investerare och finansiärer värdesätter alla en bättre energiklass i dag vilket genererar goda förutsättningar för enklare uthyrning, högre fastighetsvärde och minskade räntekostnader.

– Sedan länge finns lagkrav på att genomföra energideklarationer för fastigheter. Framöver kommer befintliga byggnader att hamna i ett skarpare fokus genom planerade revideringar i EU-direktivet EPBD (Energy Performance in Buildings Directive) som redan har varit ute på remiss och kan bli färdigförhandlat under 2023. Eftersom klimatmålen endast kan uppnås om fastigheters energianvändning minskas så kommer framtida byggregler att medföra uppgraderingskrav på byggnader med dålig energiprestanda. På PE vill vi därför gärna etablera ett proaktivt samarbete med fastighetsägare och utveckla ett långsiktigt samarbete som gör det möjligt för kunderna att möta såväl kommande lagkrav som ökande energipriser samt krav på hållbarhet från kunder och investerare.

Hur ska man göra för att nå framgång kring energifrågorna som fastighetsägare?

– Byggnader är komplexa och saker förändras, så det gäller att inse att man måste jobba kontinuerligt med dessa frågor. Etablerar man ett långsiktigt samarbete med en bra konsult går det att följa upp faktisk prestanda och identifiera nya förbättringsåtgärder utifrån det utfall man fått. Det blir också enklare att hänga med i utvecklingen och dra nytta av de nya tekniker och metoder som kommer. Ett sådant energipartnerskap gynnar alla: fastighetsägaren som sparar pengar och uppnår bättre klimatprestanda, hyresgäster som får bättre inomhusklimat och kan visa upp ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och så förstås konsulten, som har större förutsättningar att leverera ett högt kundvärde.

Hur går energikartläggningen till?

– Huvudsakligen består den av tre delar. Först utförs en sammanställande analys utifrån tillgänglig energistatistik för att beräkna byggnadens befintliga energiprestanda. Sedan gör vi ett platsbesök och tittar på alla delar som påverkar energianvändningen. Vi går igenom status på samtliga system och tittar på hur byggnaden används, vilka åtgärder som vidtagits och var det finns möjligheter till besparingar. Tills sist kommer ett beräkningsskede för att ta fram åtgärdsförslag samt lönsamhetskalkyler för att se vilka åtgärder som är lämpligast och hur de ska prioriteras. Det mynnar ut i en lista över rekommenderade åtgärder med prioriteringsordning. Ett fjärde steg blir sedan en levande relation med kontinuerlig uppföljning för att se hur utfallet blir och hitta ytterligare förbättringar.

Vilka fördelar får kunden genom att vända sig till just PE?

– Till att börja med är inte energideklarationen eller rapporten från energikartläggningen slutpunkten för oss, utan snarare en startpunkt. Kunden kan gå vidare med PE. Vi har ett holistiskt synsätt och är experter på byggnader, med all nödvändig expertis för att förverkliga åtgärderna som vi rekommenderar. Jag som energikartläggare kan hålla samman allting och enkelt koppla in övrig kompetens inom till exempel ventilation, belysning, solceller, el eller arkitektur. Det mesta finns in-house på PE, vilket är väldigt fördelaktigt för kunden. Vi vill ha långvariga relationer med våra kunder och har ett starkt engagemang både vad gäller att göra skillnad för dem och för att gynna en hållbar utveckling rent generellt.

Energikartläggningens steg:

  1. Analys av energistatistik och annan data
  2. Platsbesök för att identifiera besparingsmöjligheter
  3. Åtgärdsförslag med lönsamhetskalkyler och prioriteringsordning
  4. Uppföljning och kontinuerliga förbättringar

Relaterad information

Energi i befintliga byggnader

Byggnaders energianvändning är högt på fastighetsägares agenda. Bakom det ligger ett nytt fokus på hållbarhet hos finansiärer, investerare och hyresgäster, i samspel med en kostnadsdrivande energikris och kommande nya lagkrav på området. Med bred kompetens och stort engagemang hjälper PE till med energikartläggning och ständiga förbättringar.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!