Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Ellery Beach House

Omfattande miljöcertifiering med höga betyg

Nyheter

Ellery Beach House i Stockholm var en av nio fastigheter i Alectas bestånd som PE fick i uppdrag att miljöcertifiera enligt BREEAM In-Use, en certifiering för befintliga byggnader. ”Det är en mycket stor fastighet där i princip alla delar i certifieringen berördes”, berättar Erik Haugbak, miljökonsult på PE.

Miljöcertifieringen är en oberoende granskning som ger fastighetsägaren överblick över fastigheten och dess miljöpåverkan. Man ser också på vilka sätt det går att förbättra byggnaden och implementera åtgärder på olika områden för ett bättre resultat. Det är ett sätt för fastighetsägaren att både visa sitt miljöengagemang och påvisa byggnadens miljöprestanda, vilket i dag blir ett allt viktigare kriterium för både hyresgäster och investerare.

I detta fall gällde PEs uppdrag nio av fastigheterna i Alecta Fastigheters bestånd, varav en var det nyligen renoverade Ellery Beach House, ett hotell på Lidingö utanför Stockholm. Hotellet drivs av ESS Group.

Noggrann process med gott samarbete

PEs uppdrag var att åka ut på plats för att undersöka och dokumentera fastigheterna. Efter detta granskas de relationshandlingar och den tekniska beskrivning som ligger till grund för bevisunderlag som sammanställs av handläggaren på PE och granskas av en assessor på PE. Detta paketeras tillsammans med en rapport och skickas in till certifieringsorganet BRE (Building Research Establishment). Där granskas materialet innan ett certifikat utfärdas om allt ser bra ut. Ambitionen i detta fall var certifieringsnivån ”Very good”, vilken uppnåddes med god marginal.

– Vi har haft ett gott samarbete med kunden och deras ansvariga tekniska fastighetsutvecklare John Letzén. Både han och Olle Frisk från Ellery Beach House har varit behjälpliga i vår genomgång av alla tekniska bitar, varit med under våra platsbesök och alltid funnits tillgängliga för att svara på frågor, säger Erik Haugbak, miljökonsult på PE.

Komplex byggnad berörde allt

– Det som var extra spännande med just Ellery Beach House var att det är en mycket stor fastighet och dessutom ett hotell med spa och konferensutrymmen. Det gör att i princip alla delar i certifieringen berörs, fortsätter Erik Haugbak.

Vid certifiering enligt BREEEAM IN-Use går man igenom 61 indikatorer inom områdena hälsa och välmående, energi, transport, vattenanvändning, resurser, motståndskraft, markanvändning och ekologi samt föroreningar. Certifieringen möter en ökad efterfrågan från hyresgäster och investerare samt öppnar möjligheter för gröna lån. Samtidigt blir den ett verktyg för att hitta miljöförbättringar, optimera driftkostnader och nå högre avkastning.

Miljökonsult Erik Haugbak tillsammans med tekniska fastighetsutvecklare John Letzén samt Olle Frisk från Ellery Beach House

Bild: Ellery Beach House

Bild: Ellery Beach House

Relaterad information

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.