Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Bokslutskommuniké januari-december 2022 – Förbättrat resultat och marginal

Regulatoriska pressmeddelanden

Vårt nya fokus har ökat vår attraktionskraft och våra kunder är i högre grad återköpande. Våra medarbetare trivs och intresset av att börja på PE har aldrig varit så stort som idag. PE-koncernens EBITA-resultat och EBITA-marginal i kvartalet är högre än föregående år.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 251,9 (259,7) miljoner kronor. Avvecklad verksamhet under 2021 påverkade kvartalet med 9,2 miljoner kronor.
 • EBITA uppgick till 16,4 (14,2) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 6,5 (5,5) procent
 • EBIT uppgick till 14,4 (7,3) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 5,7 (2,8) procent
 • Periodens resultat uppgick till 9,4 (3,3) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,39 (0,13) kronor, ingen utspädningseffekt.

Perioden, 1 januari – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 928,8 (1 012,8) miljoner kronor. Avvecklad verksamhet under 2021 påverkade året med 65,0 miljoner kronor.
 • EBITA uppgick till 45,9 (56,9) miljoner kronor och EBITA-marginalen till 4,9 (5,6) procent
 • EBIT uppgick till 38,1 (39,9) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,1 (3,9) procent
 • Periodens resultat uppgick till 22,4 (20,2) miljoner kronor
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,93 (0,82) kronor, ingen utspädningseffekt
 • Periodens resultat har påverkats negativt av slutavstämning om -3,5 Mkr från Tillväxtverket gällande korttidsstöd under 2020, redovisat som personalkostnad. Resultatet har även påverkats med -3,5 Mkr relaterat till nedlagd verksamhet inom industri
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,40 (0,40) kronor per aktie

Här finner du rapporten i sin helhet

Webbsänd presentation
Klockan 09:00 samma dag hålls en webbsändning där VD och Koncernchef Helena Hed tillsammans med Finansdirektör Liselotte Haglind presenterar rapporten. Presentationen hålls på svenska och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändningen:

https://projektengagemang.se/ir/finansiella-rapporter

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Hed, VD och Koncernchef
Tel: +46 10‐516 00 00
E-post: helena.hed@pe.se

Liselotte Haglind, Finansdirektör
Tel: +46 10-516 05 87
E-post: liselotte.haglind@pe.se

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONTAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 10 FEBRUARI 2023.

Ladda ned pressmeddelande