Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Bokslutskommuniké 2018 – Förvärv och investeringar

Regulatoriska pressmeddelanden

Projektengagemang fortsätter under året att utvecklas. Omsättningen ökade under året men resultatet minskade till följd av investeringar i den egna organisationen som skapar förutsättningar för fortsatt utveckling i linje med de finansiella målen. Det fjärde kvartalet är sett till omsättning koncernens högsta någonsin och det händelserika året avslutades med företagets största förvärv.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 343,8 (319,3) Mkr en ökning med 8%
 • EBITA uppgick till 19,3 (23,3) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 19,3 (32,0) Mkr
 • EBIT uppgick till 25,4 (22,4) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 18,3 (31,0) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 22,1 (11,9) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,89 (0,47) kr
 • Integra Engineering AB förvärvades under perioden med en beräknad årlig omsättning på drygt 200 Mkr och med 200 medarbetare

Perioden 1 januari – 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 223,8 (1170,7) Mkr en ökning med 5%
 • EBITA uppgick till 70,8 (68,7) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 80,4 (97,4) Mkr
 • EBIT uppgick till 74,2 (65,0) Mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 76,7 (93,7) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 57,1 (37,5) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,63 (1,73) kr
 • PE noterades på Nasdaq Stockholm den 19 juni, i samband med noteringen och nyttjandet av övertilldelningsoptionen genomfördes en nyemission som före transaktionskostnader tillförde bolaget 329,1 Mkr
 • Totalt har sju bolag förvärvats under året med en beräknad årlig omsättning på cirka 290 Mkr
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,0 (0,48) kr per aktie

Här finner du rapporten i sin helhet.

Webbsänd telefonkonferens
På rapportdagen klockan 09:00 hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och Koncernchef Per Hedebäck tillsammans med Finansdirektör Peter Sandberg presenterar rapporten. Presentationen genomförs på engelska och går att följa både på webben och via telefon.

Länk till webbsändning: http://www.financialhearings.com/event/11451

Telefonnummer till telefonkonferensen:
SE: + 46 856 642 705
UK: + 44 333 300 9271

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EUs MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 07:30 CET DEN 22 FEBRUARI 2019.

Ladda ned pressmeddelande