Gå direkt till textinnehållet
logotyp

AB Kristianstadsbyggen anlitar PE för strategistöd och utbildning kring hållbarhet

Nyheter

Det kommunala fastighetsbolaget AB Kristianstadsbyggen (ABK) vill förbättra sitt hållbarhetsarbete och bygga upp sin kunskap för att säkerställa att bolaget uppnår befintliga och kommande lagkrav. De vände sig till PE Teknik & Arkitektur för strategistöd och utbildning i hållbarhetsfrågor.

ABKs ambition är att uppnå alla de krav som nuvarande lagstiftning samt EUs nya direktiv för hållbarhetsrapportering CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) medför. För att få hjälp att göra hållbarhetsarbetet mer sammanhållet, strukturerat och synligt samt bygga upp kunskapen kring hållbarhetsfrågorna genom utbildningar i olika delar av organisationen, så valde ABK att vända sig till PEs strateger inom hållbar samhällsutveckling.

– De senaste åren har AB Kristianstadsbyggen anlitat PEs arkitekter och andra konsulter inom ett antal områden och med goda tidigare erfarenheter av oss hörde de av sig på nytt. I detta uppdrag kommer vi att stötta dem i att förbereda rapportering enligt CSRD och andra nya relaterade EU-standarder samt hjälpa dem att bygga upp den nödvändiga organisationen och strukturer för detta, förklarar Johanna Richardsson och Pontus Strömberg, strateger inom hållbar samhällsutveckling på PE.

ISO-standard en ryggrad

Införandet av CSRD är en spännande ny utveckling för bolags hållbarhetsarbete och medför stora förändringar och utmaningar för detta arbete och rapporteringen av det. Vägledande och en ryggrad för ABKs hållbarhetsarbete blir implementeringen av standarden ISO 26000:2021 som lägger grunden för företags samhällsansvar, gör det möjligt att följa upp deras bidrag till hållbar utveckling på opartisk grund och skapar transparens såväl internt som externt.

En stark ambition inom social hållbarhet för ABK är att utveckla det i dag utsatta området Gamlegården, med målet att få bort det från polisens lista över utsatta områden i Sverige. Just Kristianstad står även inför utmaningar kopplat till framtida höjda havsnivåer och därav följande översvämningsrisker. Det gör det extra viktigt att titta på investeringar i klimatanpassning och minskad klimatpåverkan, vilket gör att också PEs experter inom klimatriskanalys och livscykelanalys blir involverade i uppdraget.

Bilder

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.