Gå direkt till textinnehållet
logotyp

”Jag vill multiplicera vår kunskap”

Nyheter

PE förvärvade i oktober 2022 Gärdhagen Akustik, en Göteborgsbaserad specialist inom byggnadsakustik och omgivningsbuller. Bo Gärdhagen grundade bolaget år 2003 som har idag fem anställda. Vi bad Bo berätta lite mer om Gärdhagen Akustik, förvärvet och framtiden som en del av PE.

Vad låg bakom att du startade Gärdhagen Akustik för nära 20 år sedan?

– Anledningen var att jag ville kunna göra det jag är bäst på: att hantera ljudisolering och bullerdämpning i byggnader. Jag ville samarbeta med andra experter för att se till att kunden alltid får ett så bra uppdragsresultat som möjligt. Därefter har vi kunnat rekrytera och komplettera med expertis inom trafikbuller och annat omgivningsbuller. Vi har hela tiden fortsatt att leverera högklassig rådgivning inom våra expertisområden, i första hand inom en radie på cirka 20 mil från Göteborg. Men vi har tagit uppdrag över hela södra Sverige.

Vilka typer av projekt jobbar ni med?

– Vi tar på oss varierade konsultuppdrag som kan vara både små och stora, med alltifrån två upp till två tusen arbetstimmar. Vi arbetar med nybyggnad och ombyggnad av alla typer av byggnader – bostäder, kontor, hotell, skolor, musiklokaler, med mera. Varsamma ombyggnationer är något vi har stort kunnande inom. Vidare gör vi detaljplanerutredningar, bullerkartläggningar och bygglovsutredningar samt anlitas för mätningar och problemlösning.

Finns det några projekt som ni är extra stolta över?

– Det har blivit många fina projekt under åren, men några av de som vi är stoltast över är Hotel Post i Göteborg, nya bostäder och kontor på Kängurun 21 i Mölndal, ombyggnaden av Kungsportshuset från 1856 till nattklubb och kontor samt programarbetet inför en planerad, men ännu ej beslutad, ombyggnad av Kungliga Operan i Stockholm.

Hur gör ni nytta och bygger värde för kunden?

– Förutom att vi alltid levererar högklassiga ljudutredningar med stort kunskapsinnehåll och engagemang, där kundens långsiktiga nytta ligger i fokus, så vinnlägger vi oss om att förstå kundens faktiska behov och att se till att våra rapporter är skrivna i klarspråk. Vi vill att kunden faktiskt förstår vad vi har kommit fram till. En typ av projekt där vi är särskilt vassa är sådana som har höga ljudkrav trots att bevarandekraven är hårda.

Varför är akustik ett viktigt område i dag?

– Ljudmiljön är central för att uppnå en god arbetsmiljö, en avkopplande boendemiljö och ett bra lärande i skolan. Det är uppenbart att detta kommer att fortsätta att vara något centralt även i framtiden. Det gäller inte minst när träbyggnadstekniken nu blir allt populärare. I och med att bygga i trä innebär stora utmaningar vad gäller ljudisolering är detta ett område där vi kan förvänta oss en stor kunskapsutveckling framöver. Jag tror att det blir viktigt att vi fördjupar oss inom träbyggnadsteknik så att vi står redo för den utveckling som sannolikt kommer framöver.

Hur ser du på PE som företag och att bli en del av PE?

– Precis som PE är vi experter på byggnader och deras nära omgivning. Även våra värderingar stämmer väl överens, med fokus på engagemang, entreprenörskap och ansvar. Nu får vi tillgång till inte bara PEs övriga expertis inom byggnader, utan även all deras affärsmässiga kompetens. För oss medarbetare öppnas spännande utvecklingsmöjligheter och själv kommer jag i större utsträckning att kunna arbeta som teknisk mentor. Jag vill multiplicera vår kunskap och dela den med hela organisationen.

Hur fungerar PEs värderingar med Gärdhagen Akustiks?

– Jag hade inte valt att gå in i PE om jag inte hade känt att detta är ett företag som möter de värderingar som vi själva har. Bakom PEs värdeord ”Engagemang, Entreprenörskap och Ansvar” och vision att ”förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar” finns värden som matchar väldigt väl med våra värdeord ”Ärlighet, Kunskap och Kundnytta” tillsammans med vår vision att ”arbeta för en bättre värld”. PEs ambition att bli Sveriges främsta experter på byggnader och deras närmiljö stämmer också väl med vårt fokus på att vara experter på byggnadsakustik och omgivningsbuller.

Gärdhagen Akustik flyttade in i PEs kontor i Göteborg den 10 november. Vi önskar hela gänget på Gärdhagen Akustik varmt välkomna till PE!