På Danderyds sjukhusområde planerar Locum att uppföra en ny vårdbyggnad om cirka 32 000 kvadratmeter. PE har fått uppdraget att genomföra elprojektering och VVS-design.

Byggnaden planeras att innehålla cirka 160 vårdplatser, mottagningar, stödfunktioner till angränsande verksamheter med mera, samt en ny helikopterplattform för sjukhuset. PEs uppdrag omfattar all VVS-design samt projektering av el- och teletekniska system för den nya byggnaden samt provisorier och åtgärder på det befintliga sjukhuset för att möjliggöra uppförandet av den nya byggnaden. PE ska även projektera transportsystem vilket omfattar hissar och rörpostsystem inom byggnaden.

- Vi är stolta över att få vara med och utforma ett av Sveriges modernaste sjukhus. Vårt arbete ska resultera i mer vård, bättre lokaler och en miljö som värnar både patienter och medarbetare, säger Kjell-Åke Johansson, Divisionschef Installation på PE.

Projekteringen för systemhandling beräknas vara färdigställt preliminärt under första kvartalet 2020 och beslut om genomförande fattas preliminärt juni 2020.

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter, C.F. Möller

PEs uppdrag omfattar all VVS-design samt projektering av el- och teletekniska system för den nya byggnaden samt provisorier och åtgärder på det befintliga sjukhuset.