I Benin, Västafrika, har man byggt ett naturgaskraftverk som genererar totalt 22 megawatt med elva stycken gasdrivna generatorenheter. Energin som genereras levereras in i Benins huvudnät.

PE fick i uppdrag att ta fram den multidisciplinära tekniska detaljkonstruktionen, inom anläggningskonstruktion, mekanisk konstruktion och elektroteknisk konstruktion.

PEs konstruktionsoptimering bidrog till att vi kunde spara in 25 procent i materialkostnaderna för betong och 15 procent för andra rörledningar samt det elektrotekniska paketet. Vi hade en projektkoordinator med oss genom hela projektet för att säkerställa att all data var på plats i tid.

Trots en begränsad projektbudget lyckades våra experter optimera konstruktionen och insamlandet av den data som krävdes för att genomföra uppdraget.