Hållbara material och smarta lösningar har varit i fokus vid gestaltningen av Närlundaskolan i Askersund. Stor vikt är lagd på trivsel, trygghet och rörelsemönster. PEs kompetenser samverkar i detta projekt och vi ansvarar för projektledning, arkitektur, tillgänglighet, konstruktion, el, VVS och brand. 

Närlundaskolan i Askersund är i behov av modernisering och planen är att uppföra en ny skolbyggnad för mellanstadiet om cirka 6 000 kvadratmeter. PE anlitades som projektledare i ett tidigt skede för att förverkliga kommunens vision. Ett brett samarbete inom PE med kompetenser inom arkitektur, tillgänglighet, projektledning, konstruktion, el, VVS och brand som samverkar borgar för effektiv planering och smarta lösningar inom bland annat hållbarhet.

Trä som tongivande material
PEs arkitekter har gestaltat en tillbyggnad med träfasad och generösa ljusinsläpp. Även invändigt är trä tongivande.

Byggnationen beräknas inledas 2021. När den nya skolbyggnaden är klar ska även resten av skolan rustas eller ses över. 

 

 

PEs gestaltning bygger på Askersunds kommuns vision om en skolbyggnad helt i trä.

Även invändigt är trä tongivande.

Stor vikt är lagd på trivsel, trygghet och rörelsemönster.

PE samverkar i detta projekt och bidrar med kompetenser inom projektledning, arkitektur, tillgänglighet, konstruktion, el, VVS och brand.