När det äldsta huset på Skeppsbron i Göteborg skulle grundförstärkas och rustas upp utvecklade byggherrarna Bygg-Göta och Platzer även ett nytt kontorshus i kvarteret. Genom entreprenören Bergman & Höök fick PE uppdraget som huvudkonstruktör samt ansvar för geokonstruktioner.

I samband med att Merkurhuset från 1897 skulle grundförstärkas och rustas upp så uppdagades det att det fanns en byggrätt i andra änden av kvarteret. Fastighetsägaren Bygg-Göta slog sig då samman med Platzer för att utveckla en helt ny, toppmodern kontorsbyggnad som både dockar in i och kontrasterar med det äldre huset. Byggnaden har i hög grad utformats för behoven hos den största hyresgästen Forsman & Bodenfors och har många speciallösningar, både vad gäller gestaltning och innehåll.

Genom ett samverkansprojekt mellan Bygg-Göta, Platzer, Forsman & Bodenfors samt Bergman & Höök stod det nya huset, med en totalarea på 5 400 kvm, klart i november 2021. Hållbarhet har varit viktigt i projektet som ska certifieras enligt miljöstandarden BREEAM och arbetsmiljöstandarden Well. När delar av den befintliga byggnationen på platsen revs tog man bland annat hand om rivningsmaterial för återbruk. Materialval har också gjorts enligt miljöklassningen.

Gammalt och nytt kombineras
PEs konstruktörer har varit involverade både i grundförstärkningen av det befintliga, intilliggande huset och i projekteringen av det nybyggda, med grundläggning, platsgjutna delar, stomkomplettering och anpassningar mot det befintliga huset.

– I och med att vi på PE jobbar både med befintliga hus och nybyggnation har det varit roligt att vara med i ett projekt som bjuder på bägge delarna. Det är ett lite typiskt projekt för Göteborg, där man värnar om det befintliga, men ändå bygger nytt med moderna uttryck som smälter ihop bra med det äldre, säger Elin Alexandersson, ansvarig projektör på PE.

Utmaningar möttes med tätt samarbete
Väldigt lite i projektet var standard vilket innebar många specialanpassningar. Ytterligare utmaningar kom sig av det begränsade arbetsområdet på plats. Även den mycket öppna planlösningen medförde konstruktionsmässiga utmaningar, eftersom stabiliserande delar endast fanns i angränsning till de båda trapphusen.

– Vi har kunnat lösa alla utmaningar genom ett tätt samarbete med arkitekten Bornstein Lyckefors Arkitekter, entreprenören Bergman & Höök samt övriga projektörer. Slutprodukten har alltid stått i fokus och vi har haft att göra med en engagerad arkitekt som haft en tydlig vision. Nu när hyresgästerna flyttat in upplever jag att slutresultatet känns mycket tillfredsställande för alla parter, avslutar Patrik Folkeman, ansvarig konstruktör på PE.

Den nya toppmoderna kontorsbyggnaden både dockar in i och kontrasterar med det äldre Merkurhuset. Genom entreprenören Bergman & Höök fick PE uppdraget som huvudkonstruktör plus ansvar för geokonstruktioner.

PEs experter har varit involverade både i grundförstärkningen av det befintliga, intilliggande huset och i projekteringen av det nybyggda, med grundläggning, platsgjutna delar, stomkomplettering och anpassningar mot det befintliga huset.

Vi har kunnat lösa alla utmaningar genom ett tätt samarbete med arkitekten Bornstein Lyckefors Arkitekter, entreprenören Bergman & Höök samt övriga projektörer.

Byggnaden har i hög grad utformats för behoven hos den största hyresgästen Forsman & Bodenfors och har många speciallösningar, både vad gäller gestaltning och innehåll.