2016-08-29 | Nyheter

Mentorskap – erfarenhetsåterföring på riktigt!

Söder om Stockholm projekt- och projekteringsleder Projektengagemang nyproduktion av en gymnastikhall. Projektet drivs av Angelica Buszman, en ung konsult på Projektengagemang, tillsammans med hennes seniora kollega David Sjöström. Tillsammans jobbar de i ett koncept baserat på mentorskap där Angelica driver och styr arbetet, medan David tagit på sig en mer stöttande roll.

- Tack vare det här upplägget får jag vara med i det här roliga projektet och utvecklas varje dag, både i min yrkesroll men också som person. Det skulle jag med stor sannolikhet inte fått möjlighet till annars, menar Angelica.

Royne Julin och Tomas Lennartsson, ansvariga projektledare på Fastighetskontoret, är båda nöjda med upplägget och menar på att denna modell innebär att man ger unga och drivna en chans.

- Det är en genväg till att komma in i rollen, säger Royne.

I början fanns en oro för vad upplägget skulle innebära för projektet.

- Initialt är man alltid orolig för byten av resurser och nackdelarna som det för med sig, exempelvis informationsglapp och ökad kostnad. Men det här upplägget fungerar väldigt bra för oss. En förutsättning för att mentorskapet ska fungera är att det finns god samordning mellan den juniora och seniora, säger Royne.

- Jag och David säkerställer detta genom avstämningsmöten och en mängd av frågor från min sida. David är ett ovärderligt stöd för mig och projektet, det är en stor fördel att han är med i organisationen, säger Angelica.

Bakgrunden till mentorskapet återfinns i för branschen vanligt förekommande problem; tidsbrist och brist på erfarenhetsåterföring.

- Juniora har generellt mer tid att disponera och kan därmed vara mer aktiva i projekt och producera det som behövs, samtidigt har hen sällan den erfarenhet som ofta krävs. Men med detta upplägg får man det bästa av två världar och kan säkerställa kvaliteten tillsammans, berättar David.

En annan fördel med mentorskapet är att den juniora får ta mer ansvar.

- Ett vanligt problem är att den juniora ofta hamnar i skuggan av den seniora vilket kan försvåra dennas utveckling. Alla är dock överens om att de har hittat rätt balans i projektet, säger Tomas.

För projektet har upplägget inneburit att en ung och engagerad projekt- och projekteringsledare fått möjligheten att driva projektet och alla har sett hennes positiva utveckling.

- Angelica gör en kanoninsats och driver projektet på ett framgångsrikt sätt med gott resultat, säger David.

Tomas instämmer och belyser hennes goda förmåga att kommunicera internt och externt.

- Angelicas startmöte är det bästa jag har varit på, flikar Royne in.

- Enligt mig är framgångsfaktorn att vi arbetar som ett team. Det finns inget vi eller de, utan det är projektet som gäller. Det finns ett ömsesidigt förtroende och uppmuntran vilket bidragit till att vårt arbetssätt fungerar, avslutar Angelica.

Projektets tips för de som funderat på detta upplägg, beställare eller konsult, är tydlighet. Var noga med att beskriva arbetssättet och gör en gränsdragningslista för ansvar om det behövs. Det är även viktigt med att beakta den ekonomiska aspekten och säkerställa att mervärdet är större än kostnaden. God relation med förtroende, respekt och lojalitet är även en viktig aspekt i helheten menar projektet.

- Vi på Projektengagemang tänker definitivt jobba mer med liknande upplägg, det är ett sätt att ta ansvar för morgondagens generation, menar David.