Det 75 år gamla Medborgarhuset är Södermalms givna mötespunkt. När byggnaden nu totalrenoveras projekterar PE brandskydd och sprinkler med stor varsamhet för byggnadens kulturhistoriska värden.

Medborgarhuset är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska byggnader. En utmaning i vårt uppdrag har varit att ta fram lösningar som inte ger för stor påverkan på byggnadens kulturhistoriska värden. Medborgarhuset kommer att förses med en heltäckande automatisk vattensprinkleranläggning, med vattendimma i rum med extra höga kulturvärden. Brandskyddet projekteras i huvudsak med analytisk dimensionering med avseende på den estetiska utformningen.

En stor förändring som renoveringen medför är att Medborgarhuset kommer att få två entréer, en från Medborgarplatsen och en från tunnelbanan. Byggnadens tillgänglighet ska ökas och det blir möjligt att röra sig mellan de olika verksamheterna i byggnaden. Nya funktioner, som ett café, bidrar ytterligare till att stärka Medborgarhuset som mötesplats.

Mer läsning hittar du på Stockholms stads webbplats.

Bild: Nyréns Arkitektkontor