På PE har vi bred förståelse för hela stadsbyggnadsprocessen och erbjuder rådgivning från de tidigaste skedena. Genom att kombinera samhällsnytta med affärsnytta skapas förutsättningar för en hållbar och värdeskapande stadsutveckling.

PE hjälper såväl privata fastighetsägare som kommuner att planera för och genomföra strategisk utveckling av fastigheter eller större utvecklingsområden. Vi är med och stöttar redan från första idé där vi tar fram strategiska utvecklingsplaner, beslutsunderlag och agerar rådgivare i de tidigaste skedena.  

Vårt erbjudande
Stadsutveckling är komplext och kräver nära samarbete mellan fastighetsägare, kommuner, arkitekter och andra intressenter. PE är väl förtrogna med politiskt styrda organisationer och de kommunala processerna. Vi kan vara fastighetsägares stöd vid kontakt med kommun och samordna med andra parter i stadsutvecklingsprocessen.

På PE erbjuder vi projektledning och genomför uppdrag genom hela detaljplaneprocessen. Vi kan också hjälpa er i särskilda skeden exempelvis med framtagande markanvisningsavtal och andra fastighetsrättsliga avtal.