Den nya gymnastikhallen i Mälarhöjden är efterlängtad, senast en specialhall för gymnastik byggdes i Stockholm var för 25 år sedan. PEs uppdrag har sträckt sig från idé till färdigställande och som generalkonsult har vi ansvarat för helheten.

Den 2 400 kvadratmeter stora hallen är uppförd på en grusfotbollsplan på Mälarhöjdens IP och består av två byggnadsvolymer. I den större volymen är två gymnastiksalar placerade – en för artistisk gymnastik och en för truppgymnastik. I den mindre volymen finns entré, gemensamhetsutrymmen, omklädningsrum och teknikutrymme .

Ansvar för helheten
PE har varit generalkonsult från idé till färdigställande och vi har gjort förstudien, projekterat programhandling, systemhandling samt förfrågningunderlag. PE har haft rollen som projekteringsledare, byggledare, kontrollansvarig samt projektledare sedan start. Vi har även bidragit med spetskompetens inom miljö, mark, skydd och säkerhet samt byggkonstruktion under produktionsskedet.

Gymnastikhallen byggs i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Silver. Det innebär att den uppförs med lokal energiproduktion i form av solceller och godkända byggmaterial enligt de miljökrav som Stockholm stad ställer på nya byggnader.

Det första spadtaget togs den i september 2017 och hallen invigs den 31 augusti 2019.

Mälarhöjdens gymnastikhall är 2 400 kvadratmeter stor och rymmer två gymnastiksalar – en för artistisk gymnastik och en för truppgymnastik

Hallen är belägen i anslutning till konstgräsplanen på Mälarhöjdens IP.

PE har varit generalkonsult och arbetat med projektet från idé till färdigställande.