I Sköndal söder om Stockholm planeras en större utbyggnad av bostäder, den första etappen består av cirka 700 lägenheter. Tillsammans med Ikano Fastigheter har PE utformat ett vårdboende som även erbjuder ungdomslägenheter på entréplanet.

Byggnadens fasader i tegel med fyllningar i trä samt socklar i natursten ger en gedigen och tidlös karaktär. Gården och takterrassen skapar tillsammans olika karaktärer av gröna rum där tillgänglighet, hemkänsla och upplevelser för alla sinnen är i centrum. Taklandskapet blir spännande och variationsrikt med den synliga konstruktionen och den klättrande grönskan. Under de synliga takstolarna anläggs en trädgård där de boende kan njuta av dofterna från egenodlade kryddväxter.

De 74 lägenheterna är fördelade på två boendegrupper med nio lägenheter per våning. Lägenheterna samlade kring en gemensam matplats och ett vardagsrum med en vidsträckt balkong mot gården. De gemensamma platserna har generös fönstersättning och från lägenheterna medges även utblickar för sängliggande.

Gården blir en grönskande oas med gångvägar och sittplatser i olika storlekar både i sol och skugga. Med vegetation utformade i olika nivåer, blommande buskar och fruktträd skapas en upplevelserik trädgårdsmiljö. I byggnadens entréplan planeras ett bageri och café med uteservering på torget.

Inflyttning skedde 2020.

Uppdraget utfördes av Tema, som i april 2019 bytte namn till PE.