Samverkan och partnering har präglat arbetsprocessen när ett nytt kultur- och utbildningskluster har vuxit fram i Vara kommun. Hösten 2019 invigs satsningen med målet att skapa en mötesplats för studenter och invånare samt öka flödet av besökare till kommunen. Integra, numera en del av PE, har varit ansvarig konstruktör på uppdrag av Peab.

Utvecklingen av kvarteret Sprinten inleddes 2015 och det första delprojektet som färdigställdes var en ny gymnasieskola med spetsutbildning inom musik. I skolan som är 2 000 kvadratmeter stor finns bland annat lokaler för musikproduktion, dans, sång samt inspelningsstudios. Det intilliggande Vara kulturhus har kompletterats med en så kallad Blackbox – en multilokal för möten och konserter. Blackbox är 600 kvadratmeter stor, har 10 meter i takhöjd och är utrustad med avancerad scenteknik. Satsningen omfattar även en tillbyggnad av det befintliga Lagmansgymnasiet med cirka 1 000 kvadratmeter.

Komplexa utmaningar
Integra, som numera är en del av PE, anlitades av Peab för att ansvara för byggnadernas tekniska egenskaper som hållbarhet, stadga och bärförmåga. Uppdraget omfattade projektering av systemhandlingar samt bygghandlingsprojektering. Våra energiexperter har även genomfört energibalansberäkningar för att säkerställa att de nya byggnaderna, samt de befintliga byggnader som byggs om, är tillräckligt energieffektiva.

Det var ett utmanande uppdrag med komplexa konstruktioner som vi har löst i tätt samarbete med projektets olika experter inom sina områden. En utmaning var grundläggningen – befintliga markförhållanden medgav ingen större lastökning och befintliga hus var opålade. Avancerad scenteknik och installationstäta ytor vad gäller ljus och ljud i Blackbox och i den nya gymnasieskolan krävde innovativa lösningar för ett optimalt bärverk. Det ställdes dessutom höga krav på god akustisk –  att undvika flanktransmission var den största utmaningen.

Kreativ arbetsprocess för smarta lösningar
Kvarteret Sprinten är ett framgångsrikt partneringprojekt vilket har gynnat både beställare, entreprenör och konsulter. Rak dialog och nära samarbete i konsultgruppen och med entreprenören har präglat projektet. En av anledningarna till att Integra tilldelades uppdraget är lång erfarenhet och goda referenser av partnering.

- Partnering är en kreativ arbetsprocess som passar oss. Alla inblandade i projektet har med förtroende samverkat och kompletterat varandra genom projektets alla stadier. Ett exempel är att vid uppstarten av de olika om- och tillbyggnadsfaserna har vi samarbetat med Peabs arbetsledare på plats. På så sätt har vi tillsammans hittat smarta och hållbara lösningar. Att finnas tillgänglig på plats är en framgångsfaktor, säger Ruben Carlsson, uppdragchef och konstruktör.

Uppdraget utfördes av Integra Engineering, som i november 2019 bytte namn till PE.

Det befintliga Lagmansgymnasiet har kompletterats med en ny entréflygel samt nya lektionssalar. Bild: Abako

I det nya gymnasiet har Academy of Music & Business flyttat in. De erbjuder en unik musik- och affärsrelaterad spetsutbildning. Bild: Abako

Visionsbild av kvarteret Sprinten med Vara kulturhus till vänster, Blackbox i mitten och det nybyggda gymnasiet till höger i bild. Bild: Abako