Kvarteret Regnbågen i Hallsberg byggdes 1965-67 som en del av miljonprogrammet.  Husen är mer än 50 år gamla och har aldrig renoverats. Nu pågår ett omfattande ROT-projekt där PE bidrar med kompetens inom arkitektur, konstruktion, projektledning och VVS.

ROT görs vanligtvis efter 40-45 år, vilket är den ungefärliga livslängden för bland annat avlopps- och vattenstammar, elkablar, fönster, fasader och tak. Husen i kvarteret Regnbågen var i stort behov av upprustning och de cirka 200 lägenheterna totalrenoveras: från stammar och eldragning till kök, toaletter och ytskikt. Upprustningens omfattning är en historisk händelse i Hallsberg som söker sin jämförelse till tiden när bostadsområdet bygges i mitten på 60-talet. Hela projektet beräknas pågå i två till tre år.