PE färdigställde 2017, tillsammans med Intreprenör, hotellet Biz Apartment Hammarby Sjöstad. Hotellet ligger i ett expansivt område inom södra sjöstaden, med närhet till Hammarby Allé, och innefattas av ett long-stay koncept som riktar sig till gäster med avsikt för längre vistelser i ett attraktivt läge.

Biz Apartment Hammarby Sjöstad utgörs av nio plan och totalt 9 000 kvadratmeter. De 168 hotellrummen är modernt utrustade.

Projektet är både projekterat och utfört enligt Miljöbyggnad Silvers kravnivå för certifiering och allt inbyggnadsmaterial dokumenteras efter Byggvarubedömningen.

Så löste PE hotellets högt ställda krav på brandskydd
Hotell har alltid högt ställda krav på brandskydd. PE har därför försett byggnaden med sprinkler, brand- och utrymningslarm, nödbelysning och stigarledning för räddningstjänstens insatsmöjligheter. Nära kontakt med räddningstjänsten hölls för att säkerställa deras insatsmöjligheter.

PE fick i uppdrag att projektera, kontrollera utförandet och slutligen intyga brandskyddet. Byggnaden är utformad enligt de krav som ställs i Boverkets Byggregler. Detta innebär exempelvis att varje hotellrum är utformat att motstå brand i 60 minuter, och likaså de hotellkorridorer och trapphus som utgör byggnadens utrymningsvägar. Utrymningsvägarna är försedda med nödbelysning och trapphusen är kompletterade med brandgasventilation för att möjliggöra för räddningstjänstens insats. Utöver detta är hela byggnaden försedd med automatiskt brand- och utrymningslarm samt sprinklers.