Urbanisering, globalisering, klimatförändringar, digitalisering och ny teknik är exempel på drivkrafter i omvärlden som skapar nya förväntningar och beteenden i marknaden.

Vi har en heltäckande verktygslåda och gedigen erfarenhet för att ta oss an komplexa frågeställningar som kräver insikter på flera nivåer; global, nationell, regional och lokal. Genom en skräddarsydd process där vi ofta analyserar både intern och extern data, hjälper vi er att skapa insikt och tydliggöra vägen framåt.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Trend, omvärlds- och samhällsanalyser (exempelvis SWOT-analys)
 • Olika former av utredningar och genomlysningar
 • Marknadsanalyser inom exempelvis bostadsförsörjning 
 • Etableringsanalyser
 • Hållbarhetsanalyser (Globala målen / Agenda 2030)
 • Scenarioplanering
 • Strategiformulering
 • Beslutsunderlag och rapporter
 • Handlingsplaner
 • Business case for sustainability
 • Analys vid företagsförvärv och DD-processer