Vi erbjuder kvalificerad strategisk rådgivning och processledning för att tydliggöra möjliga vägar framåt på kort och lång sikt.

På PE har vi en bred förståelse för de komplexa utmaningar som uppstår i dagens föränderliga samhälle. Vi hjälper våra kunder att fatta välgrundade strategiska beslut genom en djupare förståelse inom marknad, beteendeförändringar, hållbarhet, digitalisering och ny teknik.

Vi har en heltäckande verktygslåda och gedigen erfarenhet för att ta oss an komplexa utmaningar som kräver insikter på flera nivåer; global, nationell, regional och lokal. Genom en skräddarsydd process där vi ofta analyserar både intern och extern data, hjälper vi er att formulera strategier och handlingsplaner.

Vi hjälper såväl företag, kommuner och statliga verksamheter med större och mindre åtaganden.

PE erbjuder bland annat följande tjänster inom strategi och analys:

 • Omvärlds- och samhällsanalyser
 • Strategiutveckling
 • Trendspaning
 • Olika former av utredningar och genomlysningar
 • Marknadsanalyser inom exempelvis bostadsförsörjning 
 • Etableringsanalyser
 • Hållbarhetsanalyser
 • Analys av Globala målen / Agenda 2030
 • Hållbarhets DD
 • Beslutsunderlag och rapporter
 • Handlingsplaner
 • SWOT-analys
 • Utvärderingar