Klimatomställningsarbetet har växlat upp och allt fler aktörer antar tuffa klimatmål och konkreta färdplaner. Vi stöttar stora och små aktörer att hitta tydliga vägar framåt i sitt klimatarbete, oavsett om ni är i framkant eller i startgroparna.

Ett välplanerat klimatomställningsarbete är en förutsättning för att kunna hantera pågående förändringar av marknad och samhälle. Då vi arbetar nära branschens tekniska verklighet vet vi att det behövs dels visioner men också planer som är till för att utföras. 

Exempel på tjänster:

  • Målsättning och färdplan för klimatomställning
  • Struktur, upplägg och metodval för utsläppsberäkningar enligt GHG-protokollet
  • Målsättning och metoder för riskhantering enligt erkända ramverk så som Science Based Targets och TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
  • Inventering av verksamhet och värdekedja för att hitta nyckelåtgärder för utsläppsminskning
  • Omvärldsbevakning kopplat till kommande regelförändringar och krav